Twee grenswaarden: De nieuwe CO2-richtlijnen brengen de auto-industrie massaal in beweging. Afbeelding: Georg Blenk

Twee grenswaarden: De nieuwe CO2-richtlijnen brengen de auto-industrie massaal in beweging. Afbeelding: Georg Blenk

Ga terug

CO2 - hoe zit dat nou? Het verband tussen CO2 en de nieuwe grenswaarden.

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe, lagere CO2-grenswaarden, waaraan de autofabrikanten zich moeten houden. Maar zo eenvoudig is het niet. In ieder geval wordt het spannend!

Nieuwe, lagere CO2-grenswaarden

Medio januari vond in München het jaaroverleg plaats tussen ZDK (Zentralverband des Deutschen Kfz-Gewerbes, oftewel de Duitse evenknie van BOVAG) en ADAC.Men was erover eens dat de CO2-reductie in ieder geval zinvol is, maar dat nog open wordt gelaten hoe dit op technologisch gebied moet worden vormgegeven Dit geldt juist ook voor voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen en voor de brandstofceltechnologie. Maar zover zijn we nog lang niet.

 

Feit is dat vanaf 1 januari 2020 in Europa voor nieuw toegelaten voertuigen nieuwe CO2-grenswaarden gelden, namelijk 95 g CO2/km voor personenauto's en 147 g CO2/km voor bedrijfsauto's. Vanuit technisch oogpunt lijkt dat op het eerste gezicht onmogelijk. De doelwaarden hebben echter betrekking op de gemiddelde emissie van het volledige wagenpark van een fabrikant Zo kunnen autofabrikanten nog steeds voertuigen verkopen die deze waarden niet halen, maar moeten deze toch compenseren met bijvoorbeeld hybride en elektrische voertuigen. Daarbij speelt het gewicht van het voertuig een belangrijke rol. Zo worden bijvoorbeeld zware SUV's evenredig anders behandeld dan kleine auto's. Uiteindelijk is er zo voor iedere fabrikant een eigen, individuele doelwaarde. Indien de OEM's zich niet aan hun individuele doelwaarde houden, zullen in een aantal gevallen flinke boetes worden uitgedeeld. Brengen de fabrikanten aan de andere kant bijzonder emissiearme voertuigen op de markt, dan kan dat op meerdere wijzen positief uitwerken op de totale waarde van het wagenpark. Bovendien kan rekening worden gehouden met technische innovaties zoals bijvoorbeeld ledlicht en het gebruik van afvalwarmte van de motor. Deze zogenaamde 'Super Credits' worden omgerekend in een factor, die echter tot 2030 steeds kleiner wordt. De EU wil daarmee garanderen dat technische innovaties die de CO2-reductie mogelijk maken, ook zo snel mogelijk op grote schaal worden geproduceerd. Dat klinkt plausibel, maar er is nog een sluipweggetje: Onder bepaalde omstandigheden kunnen voertuigfabrikanten samenwerkingsverbanden aangaan met andere fabrikanten, om zelf een betere waarde voor het gehele wagenpark te krijgen. Details over de omvangrijke EU-wijde regeling zijn onder www.vda.de, trefwoord 'CO2-regulering' na te lezen.

De richting klopt

De uitdagingen voor de autofabrikanten zijn enorm. Tot 2030 moet de totale waarde van het wagenpark stap voor stap zelfs worden teruggebracht naar 37,5 procent. Dit komt vermoedelijk, uitgaande van de stand van vandaag, overeen met ongeveer 62 g CO2/km voor personenauto's. Dit is onderdeel van het pakket van de Europese Commissie voor schone mobiliteit. In andere delen van de wereld gelden minder hoge eisen.

 

Wat het effect van deze CO2-regulering op de automarkt zal zijn, kan slechts met een grote slag om de arm worden voorspeld. Vanuit de kant van de autofabrikanten is bijvoorbeeld een stimuleringsregeling denkbaar voor een snellere verkoop van bijzonder milieuvriendelijke voertuigen. Daarmee wordt ook de gehele aftermarket in beweging gezet. Het aantal elektrische voertuigen en hybride modellen zou significant kunnen stijgen.

Als we met het huidige tempo verdergaan zal het erom gaan spannen. We moeten ons houden aan de nieuwe CO2-grenswaarden door ervoor te zorgen dat onze E-strategie succesvol wordt en in 2020 de ID.3 op de markt brengen.

 

Herbert Diess
Voorzitter van het bestuur van Volkswagen AG
(Bron: Manager-Magazin)

De ZDK verwacht echter, dat de te verwachten modelmix, tenminste van een aantal fabrikanten en importeurs, om de gemiddelde grenswaarde voor het wagenpark van 95 gram CO2 per kilometer te behalen, slechts ten dele voldoet aan de wensen van potentiële kopers. Er breken in ieder geval 'zeer spannende' tijden voor ons aan!

Auteur: Georg Blenk, Krafthand Medien

Ga terug

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: