DAT-rapport 2020: Al 46 jaar informeert de DAT (Deutsche Automativ Treuhand) over trends in de automobielindustrie in Duitsland. Grafiek: DAT

DAT-rapport 2020: Al 46 jaar informeert de DAT (Deutsche Automativ Treuhand) over trends in de automobielindustrie in Duitsland. Grafiek: DAT

Ga terug

Nieuwe inzichten - het DAT-rapport 2020

Het DAT-rapport levert eenmaal per jaar waardevolle informatie. Het wordt gezien als graadmeter voor de gehele autobranche. Naast kengetallen over de autoverkoop worden gegevens over de ontwikkelingen in de werkplaatsen opgevraagd. Wij verstrekken een aantal samenvattingen.

 

Voor het actuele DAT-rapport 2020 ondervroeg het Duitse marktonderzoeksinstituut GfK in totaal 4032 particulieren. Eén ding is zeker: Duitsland is en blijft een autoland! Zo bevestigde meer dan 90 procent dat ze plezier hebben van autorijden en zich zonder auto beperkt voelen in hunbewegingsvrijheid.. Volgens het DAT-rapport vindt bijna 92 procent dat hun voertuig in een onberispelijke technische staat moet zijn. 78 procent bevestigde dat ze aanstaande reparaties of onderhoudswerkzaamheden niet uitstellen. Voor het onderhoud gaf 40 procent aan, dat ze kleinere roestplekken en krassen direct laten weghalen.

De technische toestand en waardebehoud van de auto hebben nog altijd prioriteit. Grafiek: DAT

De liefde voor de auto is niet voorbij. Maar we moeten in de toekomst meer over onze consumenten nadenken. Het DAT-rapport levert hiervoor een goed uitgangspunt. Want wanneer de klant niet meer betaalt, dan draait het grote wiel ook niet meer.

 

Prof. Dr. Willi Diez
Oprichtingsdirecteur van het Duitse 'Institut für Automobilwirtschaft'

In grote steden is de behoefte aan informatie bij werkplaatsklanten groter. Grafiek: DAT

Interessant is het gegeven dat de behoefde aan communicatie, tenminste bij inspectiewerkzaamheden, volgens het DAT-rapport 2020 iets is teruggelopen. Zo heeft slechts 57 procent van de werkplaatsklanten (volgens DAT was het in 2018 nog 60 procent) behoefte aan een uitgebreide persoonlijke toelichting voorafgaand aan een komende grote beurt. 41 procent (in 2018 was het 38 procent) wil alleen maar snel de sleutel afgeven en de communicatie beperken tot maximaal een kort gesprek inclusief handtekening onder de werkplaatsopdracht. Dit geldt in het algemeen ook voor een opdrachtaanname via de betreffende website van het bedrijf of via het corresponderende online portaal.

Informatiegedrag op internet: 15 procent van de auto-eigenaren zoekt op internet naar informatie over autowerkplaatsen. Grafiek: DAT

Bij aanstaande reparaties ziet het plaatje er iets anders uit. 74 procent van de auto-eigenaren wil van tevoren een kostenbegroting laten opstellen, in 2018 was dat nog 71 procent. 51 procent vinden daarbij originele vervangende onderdelen belangrijk.  Daarbij spelen beoordelingen een steeds grotere rol bij de feitelijke keuze van de werkplaats. 36 procent vindt een positieve internetbeoordeling belangrijk (in 2018 was dat nog 31 procent). Toch heeft slechts 15 procent überhaupt op internet naar informatie gezocht vóór een komend werkplaatsbezoek (dit percentage bleef tot 2018 hetzelfde).

54 procent van de all risk verzekerden kan zelf hun werkplaats kiezen. Grafiek: DAT

Net zo interessant is het gegeven dat bij een schadegeval slechts 54 procent van de auto-eigenaren (in 2018 was het 56 procent) hun werkplaats vrij kon kiezen. 35 procent (in 2018: 34 procent) van de auto-eigenaren met een all riskverzekering (67 procent is volgens het DAT-rapport all risk verzekerd) valt onder het zogenaamde schadebeheer. Dit houdt in dat de verzekering bepaalt in welke van hun partnerbedrijven de schade wordt gerepareerd. Volgens het DAT-rapport was op het tijdstip van de bevraging 11 procent daarvan niet op de hoogte.

34 procent van de kopers van een nieuwe auto heeft in 2019 overwogen een auto met een alternatieve aandrijving te kopen. Een gedetailleerde kennis over volledig elektrische auto's is met 12 procent echter nog erg weinig. Grafiek: DAT-rapport

Een speciaal hoofdstuk van het DAT-rapport 2020 is gewijd aan alternatieve aandrijvingen. Daarbij wordt naast de daadwerkelijke verkoopcijfers ook de mening van de eindconsumenten over elektrische auto's en hybrides geanalyseerd. Een belangrijk inzicht: de kennis over alternatieve aandrijving is over het geheel genomen nog zeer overzichtelijk. Kopers van nieuwe auto's zijn bijvoorbeeld het best geïnformeerd over volledig elektrische auto's. 12 procent gaf volgens het DAT-rapport aan, zich al intensief daarin te hebben verdiept. Bij kopers van tweedehandsauto's is dat percentage 6 procent.  Helemaal aan het uiterste einde van het spectrum bevindt zich waterstofaandrijving. Pas 5 procent van de kopers van nieuwe auto's en 3 procent van de kopers van tweedehandsauto's heeft zich daar intensief in verdiept. 34 procent van de kopers van nieuwe auto's heeft al minstens overwogen een auto met een alternatieve aandrijving te kopen. Volgens het DAT-rapport was dat bij 21 procent van kopers van tweedehandsauto's het geval.

Samenvatting

In principe levert het huidige DAT-rapport 2020 een zeer positief beeld op. De Duitsers hebben veel voor hun auto over! In 2019 had minstens 89 procent van de trotse autobezitters een keer contact met hun werkplaats. De gemiddelde prijs van tweedehandsauto's in Duitsland nam verder toe van 11.780 euro in 2018 tot 12.470 in 2019. Er is in ieder geval meer behoefte aan informatie over het thema alternatieve aandrijvingen, de belangstelling van klanten neemt toe.

 

Wie meer wilt weten: het actuele DAT-rapport 2020, dat 84 pagina's en 131 grafieken bevat, is te bestellen via de webshop van de ZDK (Zentralverband des Deutschen Kfz-Gewerbes, oftewel de Duitse evenknie van BOVAG). Het rapport is niet gratis, aangesloten leden krijgen korting.

Auteur: Georg Blenk, Krafthand Medien

Ga terug

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: