Banden-/autoservice 2025: de vooruitzichten voor de bandenhandel en autoservice zijn goed. Foto: Georg Blenk

Banden-/autoservice 2025: de vooruitzichten voor de bandenhandel en autoservice zijn goed. Foto: Georg Blenk

Ga terug

Bandenhandel: de vooruitzichten zijn ronduit goed!

In 2020 is de verkoop van autobanden in Duitsland ingezakt. Dit is enerzijds te wijten aan de lagere kilometerprestatie van voertuigen door de beperkingen tijdens de pandemie. Anderzijds groeide het segment vierseizoenenbanden, tegen de algemene trend in, wat een negatief effect had op de totale verkoop van zomer- en winterbanden. Met 32,1 miljoen consumentenbanden (personenauto's, 4x4's en lichte vrachtwagens) in 2020 registreerde de Duitse vereniging voor bandenhandel en -vulkanisatie (Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk, BRV) een daling van 4,2 miljoen banden ten opzichte van het jaar ervoor. Het gaat hierbij om de verkoopcijfers van handelaren aan eindgebruikers (sell-out). Voor het jaar 2021 komt de European Tyre and Rubber Manufacturers Association (ETRMA) samen met het overkoepelende orgaan van de Duitse rubberindustrie (WDK) op een soortgelijk volume, hoewel er slechts cijfers beschikbaar waren tot eind november 2021. Interessant: kijken we naar heel Europa, dan worden volgens de ETRMA in 2021 voor de vervangingsmarkt ongeveer dezelfde verkoopcijfers (circa 219 miljoen consumentenbanden) gerealiseerd als in het pre-coronajaar 2019.

De perspectieven

Het meest recente onderzoek, Banden-/autoservice 2025, dat in 2021 werd uitgevoerd door BBE Automotive in opdracht van de BRV, gaat in op de uitdagingen op de middellange termijn voor de bandenhandel. Naast statistische basisinformatie uit tal van bronnen, kwamen via een enquête ook 400 bandenhandelaren en besluitvormers in autowerkplaatsen aan het woord. De teneur was: de markt zal zich de komende jaren herstellen. Het voertuigbestand blijft bovendien op een stabiel niveau: ook in 2025 zal nog meer dan 90 procent van de auto's over een verbrandingsmotor beschikken. De totale bandenverkoop zal zich in Duitsland stabiliseren op circa 50 miljoen stuks per jaar. En het is geen verrassing: tot 2025 zullen de vierseizoenenbanden volgens het onderzoek in Duitsland een aandeel van 33 procent veroveren. Eenzelfde ontwikkeling mag voor heel Europa worden verwacht, ondanks regionale verschillen.

Verschillende fitnessniveaus

Een ander inzicht dat het onderzoek heeft opgeleverd, is dat de bandenservices en auto- en garagebedrijven kunnen worden ingedeeld in vier verschillende fitnessniveaus. De zelfevaluatie en toekomstplannen zien er voor deze vier niveaus heel verschillend uit. De eerste groep, de zogenaamde ‘uittreders’, vertegenwoordigt circa 12 procent van de ondervraagden. Zij willen hun bedrijf verkopen of zijn op zoek naar een opvolger.

 

Circa 25% van de bedrijven behoort tot de zogenaamde ‘hoeders'. Zij willen hun status quo behouden of kleine verbeteringen realiseren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het opfrissen van de technische knowhow of door (lokale) doelgroepen gericht aan te spreken middels digitale formats. De derde en grootste groep mikt volgens het onderzoek op een bescheiden groei, terwijl de vierde en laatste groep (circa 15 procent van de bandenhandelaren) de komende jaren een dynamische groei nastreeft. Eén ding hebben alle groepen gemeen: met behulp van passende opleidingen en trainingen en investeringen in werkplaatsuitrusting kan een optimaal afgestemd fitnessprogramma worden samengesteld.

Ook interessant, en tegelijkertijd ontnuchterend: volgens het onderzoek houdt de bandenhandel in de communicatie nog altijd onvoldoende rekening met vrouwen en senioren als doelgroepen. Eigenlijk zouden alle marktdeelnemers hier allang een bepaald fitnessniveau moeten hebben bereikt.

 

De uitdagingen

In principe nemen volgens het onderzoek de afmetingen van banden tot 2025 nog verder toe (qua formaat en belastingsindex). Dit brengt met zich mee dat de werkplaatsuitrusting hieraan moet worden aangepast en dat er transport- en tilhulpmiddelen moeten worden ingezet om uw medewerkers te ontlasten. Bij trendmatig stijgende aantallen komen hier nog extra uitdagingen bij door een gebrek aan opslagruimte bij bandenbedrijven. Maar geen zorgen: om uw bedrijf te ondersteunen heeft WM SE banden en velgen van alle bekende OEM's en merken op voorraad. Snelle leveringen, meerdere malen per dag, maken het mogelijk om een minimale voorraad aan te houden.

Daarnaast verwachten klanten steeds meer digitale diensten, zoals de mogelijkheid om online een afspraak te kunnen maken of een sms te ontvangen wanneer de auto kan worden opgehaald na het monteren van de banden. Het onderzoek noemt deze digitalisering als de grootste uitdaging voor de bandenhandel. Wat er volgens het onderzoek nog bij komt: de banden zelf worden in technisch opzicht steeds complexer, klimaat en duurzaamheid spelen ook bij de aankoop van banden een steeds grotere rol. Klanten verwachten hier duidelijke informatie over en zijn dan ook bereid een hogere prijs te betalen. En verder: de BRV verwacht geen nieuwe aanbieders in de branche.

Geavanceerde bandenmonteermachine inclusief pneumatische tilhulp. Foto: Georg Blenk, Krafthand Medien
Ontwikkelingen en trends

Het onderzoek ‘Banden-/autoservice 2025’ gaat ook in op interessante ontwikkelingen en technische trends. Zo zal het aantal banden met een OE-markering toenemen en wordt er gewerkt aan een chip in de banden (die de druk, temperatuur en andere gegevens kan meten en doorgeven). Omdat ook de elektromobiliteit aanzienlijk toeneemt, komen er steeds meer verschillende bandenafmetingen op de markt. Dat biedt nieuwe profileringskansen voor de bandenhandel. Last but not least raadt de BRV aan om met name de regionale markt beter te benutten en medewerkers goed op te leiden en actief bij het bedrijf te betrekken. Per slot van rekening is competentie op het gebied van banden voor elk servicebedrijf een teken van kwaliteit. Tegen de achtergrond van de voorspelde positieve ontwikkeling van de bandenhandel biedt het bovendien ruimte om de positie van het bedrijf te verbeteren.

Auteur: Georg Blenk, Krafthand-Medie

Ga terug

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: