Afbeelding: shutterstock

Afbeelding: shutterstock

Ga terug

Beveiligde stand: verzorging en onderhoud van hefbruggen

Hefbruggen behoren tot de belangrijkste technische uitrusting in de autowerkplaats. Al valt er maar één hefbrug uit, dan betekent dit meteen minder flexibiliteit en capaciteit, waardoor opdrachten niet kunnen worden verwerkt. Preventief en regelmatig onderhoud van deze installaties heeft dan ook de hoogste prioriteit.

 

Hefbruggen worden blootgesteld aan hoge belastingen en dus ook aan slijtage. Hoe hoger de gebruiksfrequentie, hoe hoger de belasting. Regelmatig onderhoud voorkomt voortijdige slijtage en vooral functionele en veiligheidsrelevante schade.  Niet alle hefbruggen zijn hetzelfde. Er zijn bovengronds en ondergronds gemonteerde hefbruggen, eenkoloms-, tweekoloms- en schaarhefbruggen en automovers, om maar enkele voorbeelden te noemen. Afhankelijk van het type en of het een elektromechanische of hydraulische hefbrug is, moeten er verschillende onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Een regelmatige reiniging van de hefbrug is uiteraard belangrijk. Werkplaatschemicaliën en -producten kunnen onderdelen aantasten en beschadigen. Dit geldt met name voor de hydraulische slangen, lagers, afdichtingen en rubberplaten. In de winter versnelt strooizout de corrosie van de staalconstructie. In de dagelijkse praktijk geldt: controleer telkens voor gebruik van een brug of alles in orde is. Een dagelijkse inspectie van frame, hefarmen, opnamespindels, slangen, borgpennen, bouten en moeren en de bedieningskast inclusief de 'noodstop' is verplicht. Bij de geringste twijfel over de veiligheid, moeten deze onderdelen worden vervangen!

Controle opnamevlakken: de opnamespindels moeten exact instelbaar zijn, de rubbers mogen niet versleten zijn. Let er altijd op of de opnamepunten correct zijn! Afbeelding: Georg Blenk, Krafthand Medien GmbH

Officiële controle

Volgens de Duitse verordening inzake bedrijfsveiligheid (BetrSichV) en de DGUV-regels 100-500 (voorheen BGR 500) is het verplicht om hefbruggen voor de eerste ingebruikname en daarna ten minste één keer per jaar door een "gekwalificeerd persoon" te laten controleren op hun veilige technische staat. Deze persoon moet in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid voor de keuring van hefbruggen. De termijnen en de omvang van de controles zijn afhankelijk van de resultaten van de uit te voeren risicobeoordeling. De controle zelf bestaat hoofdzakelijk uit een gedetailleerde visuele en functionele inspectie en wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven of door de fabrikant van de hefbrug. Na goedkeuring wordt controlezegel verstrekt met vermelding in het logboek. De controle kan ook door een interne medewerker worden uitgevoerd als deze officieel is gekwalificeerd als bevoegd persoon.

Regelmatig onderhoud

Gedurende het hele jaar is regelmatig onderhoud nodig. Hiervoor moet de hefbrug onbelast zijn en losgekoppeld van de stroomvoorziening. Het smeren van glijvlakken en alle bewegende delen zoals de zwenkarmscharnieren dient wekelijks te gebeuren. Verder moeten bijvoorbeeld de stiftbouten, de lagertappen van de draagarmen, de synchronisatiekabels, de spindels en de borgschroeven (bij spindelbruggen) maandelijks worden gecontroleerd. Vooral bij spindels, draagmoeren, katrollen of kettinggeleiders zal zich na verloop van tijd overtollig en vervuild vet verzamelen. Na verwijdering en correcte afvoering van dit vet, moet er nieuw vet worden aangebracht. Speciale spindeloliën houden minder vuil vast. Eenvoudig smeervet is niet geschikt. Dit geldt vooral voor hefbruggen met automatische smeerinrichting. Bij elektrohydraulische hefbruggen moeten ook alle leidingen worden gecontroleerd op lekkage. Verder is controle van het oliepeil in de hydraulische olietank vereist en eventueel moet de olie worden vervangen of de tank worden ontlucht. Elementen die onder spanning staan, zoals kettingen, staalkabels of V-snaren, zullen na verloop van tijd enigszins uitrekken, dus deze moeten worden gecontroleerd, bijgesteld en indien nodig vervangen. Let op! Als de hefbruggen aan weersomstandigheden worden blootgesteld, zijn de onderhoudstermijnen aanzienlijk korter! Om het overzicht te bewaren is het handig een onderhouds- en smeerplan te gebruiken, waarin controles worden afgevinkt en gedocumenteerd. Elke hefbrug is technisch gezien anders ontworpen. Houd u altijd aan de onderhouds- en smeeradviezen en de aanbevolen controle-intervallen van de fabrikant!

 

En bovendien: het zelfstandig bedienen van een hefbrug is alleen toegestaan voor werknemers ouder dan 18 jaar. Ze moeten de juiste instructies hebben gekregen en gekwalificeerd zijn om de hefbrug te mogen bedienen.

Auteur: Georg Blenk, Krafthand Medien

Ga terug

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: