Met moderne persluchtinfrastructuur kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard. Foto: Christoph Lindau, Krafthand Medien

Met moderne persluchtinfrastructuur kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard. Foto: Christoph Lindau, Krafthand Medien

Ga terug

Drukpotentiaal

Optimalisatie van de persluchttechnologie in garagebedrijven helpt energie te besparen en de veiligheid te vergroten. Het Duitse bureau voor economie en exportcontrole (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle of BAFA) stimuleert de modernisering.

Het sist, fluit, met veel lawaai slaat de compressor aan. Wat voor veel autoliefhebbers als muziek in de oren klinkt, kan werkplaatsmonteurs op de lange termijn behoorlijk veel geld kosten en zelfs hun gezondheid. Helaas krijgt persluchttechnologie vaak weinig prioriteit.

In principe is het in de eerste plaats noodzakelijk om de werkelijke persluchtbehoefte bij garagebedrijven te bepalen. Daarbij spelen het aantal toepassingen zoals hogedrukpistolen en slagmoersleutels en de gebruiksfrequentie een rol. Vaak wordt gewoon de verkeerde compressor gebruikt, is het uitgangsvermogen te hoog of te laag. Daarbij komt de verkeerde locatie, slijpstof of uitlaatgassen verstoppen het luchtfilter en kunnen leiden tot een hoger energieverbruik en uiteindelijk tot defecten.

Vooral lekkage, bijvoorbeeld bij de aansluitingen, leidt tot energieverlies. Foto: Christoph Lindau, Krafthand Medien

Voor een garagebedrijf waar weinig met perslucht wordt gewerkt, is een zuigercompressor een betere keuze. Deze kan in een intermitterende modus werken en slaat alleen aan wanneer daadwerkelijk perslucht nodig is. De vuldruk van het drukvat dient daarbij altijd ongeveer 30 procent hoger te zijn dan de gevraagde druk van het gereedschap. Moderne compressoren werken aanzienlijk efficiënter, waardoor energie wordt bespaard en geluidsemissies worden verminderd. Zelfs een kleine hoeveelheid geluid kan als storend worden ervaren, op de lange termijn kunnen stressreacties ontstaan. Verder zijn de grenswaarden, gedefinieerd in de Duitse verordening inzake de veiligheid van beroepsmatige lawaai en trillingen (LärmVibArbSchV), van toepassing.

Niet zomaar eruit blazen

Veel auto- en garagebedrijven laten letterlijk hun geld in rook opgaan. Om energie te besparen is daarom de eerste stap de identificatie en reparatie van lekken. Een lekkagezoeker kan met behulp van ultrasone golven zelfs de kleinste verliezen opsporen. In ieder geval moeten oude armaturen en koppelingen worden vervangen door koppelingen met een laag verlies, aangetaste slangaansluitingen worden gerepareerd en nieuwe slangklemmen worden aangebracht. Om het rendement intact te houden, moet de condensaatvanger (olie-/waterafscheider) op de compressor worden gereinigd. Filterelementen zoals het inlaatluchtfilter moeten ten minste eenmaal per jaar worden vervangen. Nog een tip: vervang spiraalslangen door rechte PU-slangen of gebruik slanghaspels. In principe geldt: de lengte van de slang tussen ophangbeugel en de werkplek moet altijd zo kort mogelijk zijn. Daarbij mogen tussen de toevoerleidingen en het gereedschap geen knikken ontstaan die de luchtdoorstroming belemmeren. Last but not least: stel de uitgangsdruk van de compressor correct af en pas deze aan de eisen van de gebruiker aan.

Energie-efficiëntie

Het mechanisme van een compressor slijt, na verloop van tijd wordt de werking minder. De compressor kost teveel stroom en maakt teveel lawaai. Daar komen nog lekkages maar ook verouderde persluchtapparatuur bij. Een nieuwe compressor, die precies is afgestemd op de daadwerkelijke eisen van de werkplaats, het verhelpen van lekkages of nieuwe leidingen aanleggen, kan leiden tot een energiebesparing van meer dan 50 procent. Dit kunnen, afhankelijk van de grootte van de werkplaats, enkele duizenden euro's per jaar zijn.

Subsidies

Tot eind 2022 zal het Duitse Bureau voor economie en exportcontrole (BAFA) de vervanging of nieuwe aankoop van persluchtsystemen en initiële investeringen, bijvoorbeeld in een ultrasoon meetapparaat voor het opsporen van lekkages, met maximaal 40 procent ondersteunen. Voorwaarde voor de financiering is een aanvraag bij het BAFA (www.bafa.de). Na ontvangst van het toewijzingsbesluit, na ongeveer twee tot zes weken, is het mogelijk om zonder problemen een compressor en eventuele extra apparatuur te bestellen. De wachttijd kan dienovereenkomstig worden ingekort met het "Verzoek om vervroegde beginmaatregelen".

Auteur: Georg Blenk, Krafthand-Medien

Ga terug

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: