Euro 6d-Temp met WLTP en RDE vanaf 01-09-2019: Doorslaggevend - vooral onder testomstandigheden - is wat het eindresultaat zal zijn. Afbeelding: Georg Blenk, Krafthand Medien
Euro 6d-Temp met WLTP en RDE vanaf 01-09-2019: Doorslaggevend - vooral onder testomstandigheden - is wat het eindresultaat zal zijn. Afbeelding: Georg Blenk, Krafthand Medien

Euro 6d-Temp met WLTP en RDE vanaf 01-09-2019: Doorslaggevend - vooral onder testomstandigheden - is wat het eindresultaat zal zijn. Afbeelding: Georg Blenk, Krafthand Medien

Ga terug

Euro 6d-Temp: nu verplicht voor nieuw geregistreerde voertuigen

De 6d-Temp emissienorm is de opvolger van de Euro 6c-norm, die in september 2018 werd ingevoerd. Bij deze nieuwste norm heeft de wetgever de WLTP-meetpocedure toegepast. Vanaf 1 september 2019 wordt de 6d-Temp aangevuld met de RDE-procedure. Waar gaat het allemaal om?

Euro 6d-Temp

Het is niet eenvoudig om het overzicht te behouden in de wirwar van normen, grenswaarden, termijnen en dreigende rijverboden. De feit zijn: Vanaf 1 september 2019 moeten nieuw geregistreerde voertuigen voldoen aan de tijdelijke Euro 6d-Temp emissienorm. Hierbij blijven de vereiste NOx-grenswaarde en de CO-uitstoot voor personenauto's met een dieselmotor gelijk op respectievelijk 80 mg/km en 500 mg/km. Voor personenauto's met een benzinemotor gelden 60 mg/km NOx- en 1000 mg/km CO-uitstoot. De waarden gelden trouwens ook voor alle Euro 6-gradaties, d.w.z. van 6a (die nooit werd ingevoerd) tot momenteel 6d-Temp. Op 1 januari 2021 zal de nog strengere Euro 6d uiteindelijk van kracht worden voor alle nieuw geregistreerde personenauto's.

Nieuw is de aanvullende RDE-testprocedure

Laten we zeggen dat het nogal vreemd is dat de meeste personenauto's - ongeacht of er een diesel- of benzinemotor in zit - alleen op de testbank en onder optimale omstandigheden (NEDC) voldoen aan de gedefinieerde NOx-grenswaarden van de Euro 6-norm. Dit werd in 2015 onder meer bevestigd door een onderzoek van de Amerikaanse ICCT (International Council on Clean Transportation), een onafhankelijke, wetenschappelijke testinstantie die ook medeverantwoordelijk was voor het aankaarten van het (eerste) dieselschandaal. Onder reële rijomstandigheden overschreden de meeste voertuigen de grenswaarden voor uitstoot van stikstofoxide met een veelvoud.

WLTP en RDE

De WLTP-testprocedure is van toepassing sinds de invoering van de Euro 6c-norm voor nieuw geregistreerde voertuigen in september 2018. Deze vervangt de NEDC-procedure die sinds 1 januari 1993 van kracht was. Een reproduceerbare rollenbanktest van dertig minuten moest toentertijd de vergelijkbaarheid te verbeteren en het brandstofverbruik en de uitlaatgaswaarden realistischer registreren. Veel fabrikanten specificeren de CO-waarden zowel volgens NEDC als WLTP, om hun klanten niet in verwarring te brengen.

 

Vanwege het uitlaatgasschandaal en om de werkelijkheid beter weer te geven, zal vanaf 1 september 2019 (fase 1) de RDE-testprocedure (voor nieuw geregistreerde personenauto's) worden gebruikt als aanvulling op de WLTP-cyclus. RDE staat voor "Real-Driving-Emissions". Dit betekent dat parameters zoals stikstofoxiden (NOx), aantal roetdeeltjes (PN), koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) of fijnstof (PM) voor elke specifieke uitvoering in real time worden geregistreerd tijdens het rijden onder belasting. Hiervoor wordt een mobiele meetinrichting gebruikt. Het betreffende voertuig ondergaat een gedefinieerde testcyclus, bestaande uit een rit van 90/120 minuten in de stad, op het platteland en op autosnelwegen. Dat klinkt verstandig. Bij nader inzien is er een bijzonder kenmerk dat het voor autofabrikanten gemakkelijker moet maken om aan de waarden te voldoen. De NOX-emissies mogen bijvoorbeeld 2,1 maal de waarde (conformiteitsfactor, CF) bedragen die is vastgelegd in de NEDC of WLTP.

 

In het kader van fase 2 van de RDE-verordening (vanaf januari 2020, voor nieuw geregistreerde voertuigen) geldt een andere regeling. NOX-emissies mogen dan het niveau van de laboratoriumwaarde (inclusief meettolerantie, maximumwaarde 1,5 (CF)) niet overschrijden. Dit geldt al sinds september 2017 voor het aantal roetdeeltjes. Na de invoering van Euro 6d, begin 2021, zal een conformiteitsfactor (CF) van 1,43 gelden voor dieselvoertuigen en 1,5 (CF) voor benzinevoertuigen.

Voor wie het precies wil weten

De emissieklassen 6d-Temp en 6d zijn nog verder onderverdeeld en er gelden andere termijnen voor de inwerkingtreding. Personenauto's met de emissienummers (code in de registratiedocumenten voor het voldoen aan de geldige uitlaatgasnorm), 36AG (Euro 6d-TEMP), 36BG (Euro 6d-TEMP-EVAP) en 36CG (Euro 6d-TEMP-ISC) kwamen nog tot 31 augustus 2019 in aanmerking voor registratie volgens Euro 6d-Temp. Hetzelfde geldt voor Euro 6d-personenauto's met het emissienummer 36AJ. Na 31 augustus 2019 kunnen alleen nog voertuigen met emissienummer 36DG volgens Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC worden geregistreerd, en met de nummers 36AM of 36AP voor de Euro 6d-ISC en de Euro 6d-ISC-FCM.

Rijverboden, sancties voor OE

In Duitsland bestaat er momenteel een rijverbod voor oudere diesel- en benzinepersonenauto's (Euro 1-Euro 5) in de steden Stuttgart, Darmstadt en Hamburg. In Stuttgart geldt dit voor de milieuzone in de binnenstad, in Darmstadt en Hamburg voor bepaalde straten. In Mainz zijn gelijksoortige overwegingen per 1 september 2019 weer ingetrokken. In Keulen, Gelsenkirchen, Frankfurt, Essen, Bonn en Berlijn zijn er regelingen gepland, maar nog niet wettelijk bindend (bron: ADAC, d.d. 26-08-2019).

 

En bovendien: De nieuwe emissienormen bevatten geen gegevens over de uitstoot van kooldioxide (CO2). De Europese Unie heeft echter wel doelstellingen geformuleerd. Vanaf 2021 is slechts 95 g/km toegestaan voor het hele wagenpark van de betreffende fabrikant. De CO2-uitstoot van nieuwe auto's moet in 2025 met 15 procent en in 2030 met 37,5 procent zijn verminderd. Geen wonder dus dat er vlijtig wordt gewerkt aan elektrische auto's om te voldoen aan de gemiddelde waarden van het wagenpark. Toch zullen de meeste autofabrikanten de grenswaarde waarschijnlijk overschrijden. Dan is een boete van 95 euro per gram en per verkocht voertuig verschuldigd. Dit kan zeer snel heel duur worden.

Auteur: Georg Blenk, Krafthand Medien

Ga terug

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: