Holle beloften: fake kats aangepakt!

Steeds opnieuw verschijnen er namaakkatalysatoren op de markt, en dan vooral op internet. Na een uitspraak van de rechtbank van Hamburg ziet het Industrie- und Handelskreis ‘Qualitätsstandard Blauer Engel Kat’ (IHK-BE) nu concrete mogelijkheden om frauduleuze katalysatoren van de markt te weren.

 

Ik ben toch niet gek, dachten heel veel autobezitters. En in plaats van een dure (vervangende) katalysator te installeren, kozen ze voor een goedkope namaakvariant en schakelden ze het uitlaatgasreinigingssysteem uit. De zogenaamde fake kats zijn (net als de vervalste groene milieustickers) nog steeds verkrijgbaar via internet. Tot op heden waren er geen mogelijkheden om de verkoop in deze vervalste katalysatoren aan te pakken.

 

Maar nu heeft de rechtbank in Hamburg bepaald (procedurenr. (Az LG Hamburg: 315 O421/18) dat aanbieders van nepkatalysatoren waarbij het uitlaatgasreinigingssysteem buiten werking wordt gesteld, expliciet moeten vermelden dat de installatie en het gebruik van de producten verboden is en de inbouw leidt tot intrekking van de typegoedkeuring. “De speelruimte voor de handel in en installatie van frauduleuze katalysatoren wordt steeds kleiner", zegt Philipp Schulte namens IHK-BE naar aanleiding van de uitspraak in Hamburg. In verband daarmee bracht hij nogmaals de wens naar een emissietest met draaiende motor ter sprake. Alleen daarmee is het mogelijk om minder goede of slechte katalysatoren te detecteren en de onderdelen effectief te testen op een lagere stikstofoxide-uitstoot. Dat kan niet met de emissietest die momenteel worden uitgevoerd.

 

Maar zelfs nu de huidige APK-procedures niet alle fake kats of katalysatoren met een slechte kwaliteit en werking ertussenuit pikken, gaat het Industrie- und Handelskreis ‘Qualitätsstandard Blauer Engel Kat’ ervan uit dat de toezicht hieromtrent wel zal verbeteren. Daarvoor moeten de monitorings- en controleactiviteiten van de nationale instanties en vakverenigingen betreffende fake kats echter nog wel verder worden uitgebreid. Verder wijst de IHK-BU erop dat hieromtrent willekeurige steekproeven zullen worden gehouden en dat het herfstoffensief van de IHK-BE, in samenwerking met Duitse parlementariërs en toezichthoudende organisaties, in het teken zal staan van fake kats en vermijdbare effecten voor het milieu.

 

Tot het Industrie- und Handelskreis ‘Qualitätsstandard Blauer Engel Kat’ behoren toonaangevende katalysatorproducenten (Bluekat, Bosal, Ebis, HJS, LRT), de WM SE en andere gerenommeerde groothandelaren. De kring zet zich momenteel in voor een emissietest met draaiende motor. Door de handen ineen te slaan wil de groep ook waarborgen dat er uitsluitend katalysatoren worden verkocht die ook functioneren zoals bedoeld. Om dit te bereiken, worden verschillende katalysatoren getest en voorzien van de ‘Blauer Engel'-markering.

Auteur: Georg Blenk, Krafthand Medien | Afbeelding: BASF

Ga terug

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: