Aircosystemen zijn hightechproducten en bieden afhankelijk van het model verschillende extra functies. Foto: Georg Blenk, Krafthand Medien

Aircosystemen zijn hightechproducten en bieden afhankelijk van het model verschillende extra functies. Foto: Georg Blenk, Krafthand Medien

Ga terug

Multifunctie: nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot moderne aircosystemen

Aircosystemen bieden talrijke functies en zijn variabel inzetbaar. Wat kunnen ze, wat is het belangrijkste? Wij bieden enige interessante informatie over aircosystemen en de toepassing.

 

In principe is de airco of klimaatregelaar een gesloten systeem. In de loop van de tijd diffundeert door technische oorzaken, toch koudemiddel naar de atmosfeer via de slangen of O-ringen. Daarbij wordt uitgegaan van een nog acceptabel verlies van maximaal 10 procent van het koudemiddel per jaar. Bovendien zijn de losse onderdelen van het airconditioningsysteem onderhevig aan verouderingsprocessen en slijtage. Dit resulteert in een gebrekkig koelvermogen of zelfs tot complete uitval. Tevens moet regelmatig vocht uit de koelmiddelcircuit worden gehaald door middel van evacuatie. Door de waterbindende (hygroscopische) eigenschappen van het koudemiddel kan bijvoorbeeld de verdamper of compressor van de airco beschadigd raken door de vorming van kiezelzuur of een olie-in-water emulsie.

Groot assortiment

Het aanbod is zo groot, dat professionele automonteuren het moeilijk vinden om klanten een airco aan te bevelen.  Welk klimaatregelsysteem neem ik? Er is een groot aantal apparaten met verschillende functie-uitbreidingen. Verder zijn klimaatregelsystemen geschikt voor koudemiddel R134a of R1234yf. Dual-gas apparaten dekken beide koudemiddelen af.

 

In ieder geval moet het servicestation voldoen aan de opgaven van de SAE J 2099 en J 2788. Bovendien speelt de meetnauwkeurigheid een steeds grotere rol. Dit komt door de steeds kleinere vulhoeveelheden in de installaties van moderne voertuigen. Te weinig of teveel koudemiddel moet beslist worden vermeden.

 

Ook het zogenaamde koudemiddel-terugwinningspercentage is van belang. Bij het afzuigen van het oude koudemiddel door het servicestation ontsnapt – hoewel ook slechts heel weinig – koudemiddel naar de atmosfeer. Dit gebeurt bij het afscheiden van de compressorolie van het koudemiddel en is puur een technische kwestie. Door de intussen hoge kosten voor het koudemiddel, kan het voor de professionele automonteur voordeliger zijn bij een komende aanschaf van een nieuwe airconditioning rekening te houden met het koudemiddelterugwinpercentage en het verliespercentage. In het gunstigste geval mag geen koudemiddel ontwijken tijdens het rijden (Low Emission Concept). Een uitzondering hierop is het aan- en afkoppelen van de aansluitslangen. De wetgever staat hier bijvoorbeeld een verlies van maximaal 2 g koudemiddel R134a toe. Let op! Draag daarbij altijd een veiligheidsbril, handschoenen en bovenkleding met lange mouwen.

Vele functies

Elk airconditioningsysteem behoort in principe veilig te kunnen worden afgezogen en bijgevuld. Daarbij komen de evacuatie, de dichtheids- en vacuümcontrole en de meting van de bedrijfsdrukken. Moderne apparaten zijn microprocessor-gestuurd en beschikken over een overzichtelijk display dat relevante meetwaarden, alle functies en routines weergeeft. Een geïntegreerde, elektronische weegschaal met een lage meettolerantie zorgt voor exacte gewichtswaarden.

 

Daarnaast vullen functies als het toevoegen van additieven, zoals bijvoorbeeld een lekzoek-additief, speciale spoelfuncties, geïntegreerde vulhoeveelheiddatabases, een geïntegreerde printer of een koelmiddelanalysefunctie en een functietest de apparaten aan.

Specifieke kenmerken

In principe werken airco's voor het koudemiddel R1234yf volgens hetzelfde principe als R134a-apparaten. Ook de procedure en bediening is eigenlijk hetzelfde. Omdat R1234yf echter als zeer licht ontvlambaar is ingedeeld, moeten de apparaten voldoen aan bepaalde eisen. Ze hebben bijvoorbeeld een geïntegreerde ventilator die lucht uit het binnenste van het apparaat afzuigt. Dat moet voorkomen dat bij eventueel optredende lekkage explosiegevaar ontstaat. Bovendien zijn elektrische componenten zoals bijvoorbeeld het schakelbord, afgeschermd tegen lekkend koudemiddel. Een verkeerde aansluiting van R1234yf- of R134a-installaties is uitgesloten. Dit wordt voorkomen door verschillende service-nozzles aan de aansluitslangen. Tip: indien de professionele automonteur de elektrische klimaatcompressor bij een hoogspanningsvoertuig moet demonteren vanwege een defect en daarvoor de hoogspanningsleidingen moet afklemmen, dan moet hij in het bezit zijn van het diploma voor elektromonteur. Overigens mogen alleen vakkrachten onderhoud plegen aan een airco, die beschikken over een diploma volgens EU-Verordening (EU) 517/2014 i.V. en (EG) nr. 307/2008. Met dit diploma mag onderhoud worden uitgevoerd aan R134a- en R1234yf-aircosystemen.

Auteur: Georg Blenk, Krafthand Medien

Ga terug

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: