Afbeelding: WM SE

Afbeelding: WM SE

Ga terug

Spuitwerk: gezondheid gaat voor!

De actieve handhaving van gezondheidsbeschermende maatregelen behoort tegenwoordig allang tot de dagelijkse routine van een professionele autowerkplaats.

 

Talrijke werkzaamheden in de garage zijn potentieel schadelijk voor de gezondheid. Passende veiligheidsmaatregelen, vooral met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen, zijn absoluut noodzakelijk. De bescherming van werknemers tegen invloeden die een bedreiging vormen voor de gezondheid is in Duitsland bijvoorbeeld wettelijk vastgelegd in de wet inzake arbeidsbescherming. "De werkgever is verplicht, de vereiste maatregelen inzake arbeidsbescherming te treffen met inachtneming van de omstandigheden, die de veiligheid en gezondheid van de werknemers tijdens het werk beïnvloeden." (§3, lid 1, Arbowet). De paragrafen vijf en zes vereisen een risicobeoordeling en documentatie van de arbeidsomstandigheden, hiertoe is bovendien de werkgever verplicht.

 

Aanvullend op de wetgeving inzake arbeidsbescherming reguleert het Besluit gevaarlijke stoffen (Gefahrstoffverordnung, GefStoffV) de bescherming van de werknemers tegen invloeden die schadelijk zijn voor de gezondheid. Fabrikanten van verven en lakken zijn verplicht de producten te voorzien van een etiket waarop de gevaren duidelijk zijn aangegeven. Hun werknemers moeten regelmatig door een preventiemedewerker op de hoogte worden gebracht en alle informatie dient vrij toegankelijk te zijn. De stad Hamburg stelt bijvoorbeeld een brochure met de titel 'Gevaarlijke stoffen-check voor de autowerkplaats' ter beschikking. De Duitse bedrijfsveiligheidsverordening (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV) regelt bovendien nogmaals het gebruik van arbeidsmiddelen.

Stof, dampen, overspray

In principe kunnen spuitwerkzaamheden een mogelijk gevaarlijk risico vormen voor de ademhalingswegen, de huid of de ogen door stof, dampen en overspray. Met het begrip overspray wordt verfnevel bedoeld, die zich in de lucht verzamelt en niet aan de carrosserie van het voertuig hecht. Door geschikte beschermende kleding zoals ademmaskers, brillen of volgelaatsmaskers, beschermingspakken en handschoenen ter voorkoming van elektrostatische ladingen wordt een contact vermeden.

Afbeelding: Georg Blenk, Krafthand Medien

Bij incidentele, kleinere spuitwerkzaamheden (smart-/spotrepair) moet een geschikte werkplek ter beschikking staan die bovendien is uitgerust met een ventilatie- en afzuigsysteem. Er dienen maatregelen te worden genomen om het risico op explosiegevaar of hinderlijke situaties voor collega's uit te sluiten. De veiligheidsvoorschriften gelden ook voor de opslag van verven, lakken, oplosmiddelen en voor het mengen, (af)wegen, reinigen en overgieten. Let op struikelgevaar door bijvoorbeeld persluchtslangen, waardoor eventueel wordt gemorst uit verpakkingen – korte loopafstanden zijn veiliger!

 

Bij omvangrijke spuitwerkzaamheden is een afgesloten spuitcabine noodzakelijk. De overspray wordt afgezogen en door scheidingssystemen gereinigd. Bij gebruik van lakken op waterbasis moet de toegevoerde lucht extra worden bevochtigd. Filters zorgen voor de noodzakelijk stofvrije omgeving bij het spuiten. Omdat het hier ondanks afzuiging en filtratie om een hoogbelaste werkplaats gaat, is het raadzaam om beschermende kleding, speciale beschermende handschoenen en een volgelaatsmasker te dragen. Let ook op de bescherming van de huid en reinig en verzorg de huid volgens het huidbeschermingsprotocol. Uiteindelijk is de beste bescherming tegen gezondheidsschade nog altijd het vermijden van gezondheidsrisico's. Zorg voor een optimale be- en ontluchting, absolute reinheid, ga zuinig om met lakken en verdunners en sluit alle verpakkingen na gebruik direct af.

Auteur: Georg Blenk, Krafthand Medien

Ga terug

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: