De prijzen voor het koudemiddel R134a zijn de afgelopen jaren sterk gestegen door kunstmatige schaarste. Op dit moment is de situatie tijdelijk tot rust gekomen. Afbeelding: Georg Blenk, Krafthand Medien
De prijzen voor het koudemiddel R134a zijn de afgelopen jaren sterk gestegen door kunstmatige schaarste. Op dit moment is de situatie tijdelijk tot rust gekomen. Afbeelding: Georg Blenk, Krafthand Medien

De prijzen voor het koudemiddel R134a zijn de afgelopen jaren sterk gestegen door kunstmatige schaarste. Op dit moment is de situatie tijdelijk tot rust gekomen. Afbeelding: Georg Blenk, Krafthand Medien

Ga terug

WANNEER HET SHAARS WORDT: R134a OF R1234yf + CO(2)?

Het koudemiddel R134a is vanwege een kunstmatige schaarste duur en soms zeer moeilijk te verkrijgen in de EU. Bovendien verschijnen er steeds weer illegale en gedeeltelijk verdunde importproducten op de markt. WM SE kan haar werkplaatsklanten echter op betrouwbare wijze van dienst zijn met de originele R134a. Daarnaast beschikken we over een breed aanbod van geschikte aircoservicestations.

Sinds 1 januari 2017 is het gebruik van het koudemiddel R134a in nieuwe voertuigen verboden. Maar vóór deze datum hadden talrijke autofabrikanten al de overstap naar het nieuwe koudemiddel R1234yf gemaakt. Sinds 2015 is de import van R134a door de EU kunstmatig gereduceerd op basis van de zogenaamde F-gassenverordening (EU 517/2014). R1234yf heeft een GWP-waarde van 4 (GWP = Global Warming Potential), terwijl R134a een GWP-waarde van 1430 heeft. De GWP-waarde geeft aan dat het broeikaseffect van R134a over een tijdshorizon van 100 jaar 1430 keer zo groot is als dat van koolstofdioxide.

Het nieuwe koudemiddel R1234yf is echter niet geheel onomstreden. Bij brand kan er onder bepaalde omstandigheden fluorwaterstofzuur ontstaan en bij het uitlekken hiervan wordt het milieu in gevaar gebracht door onder andere het afbraakproduct trifluorazijnzuur (TFA), zoals de Duitse federale dienst voor milieu heeft vastgesteld. Een voertuigbrand die wordt veroorzaakt door het koudemiddel R1234yf is, zoals blijkt uit tests die Daimler AG in 2012 heeft uitgevoerd, bij experts niet bekend en er is ook geen gevaar voor andere verkeersdeelnemers.

Airconditioningsystemen met het nieuwe koudemiddel R1234yf zijn sinds 1 januari 2017 verplicht voor nieuwe voertuigen. De aansluitingen zijn anders dan bij R134a-installaties. Afbeelding: Georg Blenk, Krafthand Medien
Airconditioningsystemen met het nieuwe koudemiddel R1234yf zijn sinds 1 januari 2017 verplicht voor nieuwe voertuigen. De aansluitingen zijn anders dan bij R134a-installaties. Afbeelding: Georg Blenk, Krafthand Medien

Het alternatief: de CO2-airconditioning

Velen zijn het erover eens dat Co2-airconditioningsystemen (R744) milieuvriendelijker zijn, maar dit is wel een veel duurdere en complexere oplossing. Technisch gezien moeten deze systemen bijvoorbeeld bestand zijn tegen een veel hogere druk. Mahle presenteerde op de IAA 2017 voor het eerst een dergelijk koelsysteem. Sinds 2017 biedt Mercedes ook de eerste auto in serieproductie ter wereld aan met Co2-airconditioning: de S 400 Coupé, een model uit de S-Klasse. Bovendien wordt het Co2-airconditioningsysteem gebruikt in alle varianten (Limousine, Coupé & Cabriolet) van de meest verkochte S-klasse (S 560 en S 400d). “Ook in de E-klasse bieden wij Co2-airconditioning aan in een aantal varianten en als onderdeel van de Thermotronic-optie. Om het vereiste kwaliteitsniveau te bereiken, beginnen we met een langzame opvoering van de productie van de nieuwe airconditioningsystemen en zullen we van geval tot geval beslissen over het verdere gebruik", zegt een woordvoerder van Daimler AG.

Audi AG ziet opnieuw af van het gebruik van een Co2-airconditioningsysteem, nadat een bepaald model van de A8 ermee was uitgerust. Een woordvoerder van Audi AG zegt hierover: "Het gebruik van een nieuw koudemiddel (R744) verhoogt het aantal varianten en vormt een extra uitdaging voor onze servicebedrijven. Om deze redenen hebben we tijdens de nieuwe homologatie van de V6 TFSI in de Audi A8 weer het koudemiddel R1234yf gebruikt. Sinds korte tijd gebruiken we dit middel in Europa voor alle seriemodellen". Een mogelijk hernieuwd gebruik van Co2-airconditioningsystemen wordt echter onderzocht. Volkswagen heeft het gebruik van een Co2-airconditioningsysteem pas in 2019 aangekondigd voor de nieuwe elektrische I.D. model.

Aircoservicestations voor het koudemiddel R134a en R1234yf. Via een app en een smartphone is de werkstatus van de apparaten op afstand te volgen. Afbeelding: Bosch
Aircoservicestations voor het koudemiddel R134a en R1234yf. Via een app en een smartphone is de werkstatus van de apparaten op afstand te volgen. Afbeelding: Bosch

Miljoenen voertuigen met R134a nog op de weg

Momenteel rijden er nog talloze auto's met een 'klassieke' R134a-installatie over de Europese wegen. Het is technisch mogelijk om van deze 'oude' airconditioners om te bouwen naar het nieuwe, voorgeschreven koudemiddel R1234yf. Behalve het reinigen van de airconditioningsinstallatie en het vullen van de installatie met het nieuwe koudemiddel via een speciaal aircoservicestations, moeten ook de serviceaansluitingen worden vervangen. Of het wettelijk in orde is, of de goedkeuring van kracht blijft en of er brandgevaar bestaat, blijft echter nog steeds een onderwerp van discussie.

In ieder geval moeten de autobedrijven zich wettelijk beschermen en in geval van een ombouw de onderdelen van de airconditioning controleren op mogelijke ontstekingsbronnen. En uiteindelijk moet de garageklant het willen en betalen. We moeten dus niet te snel hosanna roepen. In ieder geval blijft het koudemiddel R134a nog enige tijd in gebruik, en hiermee de bijbehorende aircoservice.

Schaarste leidt tot misbruik

Hoewel de situatie sinds 2018 enigszins is versoepeld, althans in Duitsland, valt te vrezen dat de prijzen voor R134a in 2021 weer zullen stijgen als gevolg van een aanscherping van de kunstmatige schaarste door de EU. We kunnen ons dus afvragen of het zinvol is om vroegtijdig voorraden aan te leggen. Onze buitendienstmedewerkers geven u graag advies.

Wanneer goederen schaars zijn, komen er echter altijd charlatans opduiken. Sinds geruime tijd zijn er dubieuze, vooral veel goedkopere R134a-aanbiedingen in omloop op het internet. De F-gassenverordening, die de kunstmatige schaarste aan R134a reguleert, wordt met deze 'grijze import' omzeild. Deze illegale aanbiedingen zijn meestal te herkennen aan het feit dat de handelaars geen statiegeld- of retoursysteem voor de koudemiddelflessen aanbieden. Bovendien is het importeren van R134a boven het door de EU ingestelde quotum een strafbaar feit, althans in Duitsland. Het op de markt brengen van illegale koudemiddelen kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Als de feitelijke bron onbekend is, kan nooit worden gegarandeerd of de goederen zuiver zijn en niet aangelengd. Zo zijn er in het verleden al R134a producten gevonden met R22, R30, R40, R142b of propaan. Dit kan niet alleen leiden tot schade aan compressoren en slangen, maar er zijn ook grote gezondheidsrisico's, bijvoorbeeld door het ontsnappen van gas en explosies. Houd u dus afzijdig van dubieuze aanbiedingen en vertrouw op originele producten en de ervaring van WM SE.

Ga terug

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: