Opracovanie povrchu v autoservise – brúsenie na plné obrátky. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien
Opracovanie povrchu v autoservise – brúsenie na plné obrátky. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Opracovanie povrchu v autoservise – brúsenie na plné obrátky. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

ČISTEJŠIE OPRACOVANIE? PRAKTICKÉ POZNATKY NA TÉMU BRÚSENIA A LEŠTENIA

Základné vybavenie v oblasti brúsenia a leštenia patrí do každej servisnej dielne. Brúsi sa pri servise bŕzd, pri karosárskych prácach alebo pri reštaurovaní veteránov aj mladých modelov. Profesionálne preleštenie vozidla zvyšuje jeho hodnotu a konzervuje lak. V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko zásad, podnetov a rád na tému brúsenia a leštenia.

Ktorý zo servisných odborníkov sa už niekedy nerozčuľoval nad brúsnymi prostriedkami? Buď neposkytli požadované výsledky, alebo jednoducho nestáli za nič? Pri nesprávnom výrobku veľmi rýchlo spotrebujete celé drahé balenie. Vtedy je každá rada drahá! A niet sa čomu čudovať, k dispozícii máte brúsne kotúče, hrubovacie kotúče, vejárovité brúsne kotúče, rúnové kotúče, lamelové kefy, brúsne kefy, ručný brúsny papier, a to v hárkoch alebo ako metrový tovar. A tento zoznam môže pokračovať donekonečna. Základom sú rôzne požiadavky a pracovné úkony, použitie rôznych strojov a zariadení, ako aj jemné prebrúsenie a ručné dokončenie celej úlohy. K tomu treba pripočítať rozličné produkty na leštenie, väčšinou vo forme pasty s vhodnými leštiacimi kotúčmi. Jedno však majú všetky produkty spoločné: Pôsobia viac či menej abrazívne, teda odoberajú z povrchov materiál. Na úspešné vykonanie práce je preto rozhodujúce použiť správny brúsny prostriedok, správnu zrnitosť, správny stroj a spôsob obsluhy. Kvalitné produkty zabránia nadmernému obrúseniu, predčasnému prebrúseniu, zaneseniu brúsneho materiálu, mazaniu alebo prehrievaniu.

Zloženie klasických prostriedkov

Brúsny papier alebo brúsne kotúče sa skladajú z nosiča brúsneho zrna, ktorý môže mať rôznu hrúbku a byť vyrobený z rozličných (kompozitných) materiálov. Potom nasleduje podkladové spojivo. Slúži na nalepenie samotného brúsneho prostriedku (väčšinou keramických zŕn) na nosič brúsneho zrna. Na vzájomné stmelenie brúsnych zŕn sa nanáša vrstva povrchového spojiva. Ako podkladové alebo povrchové spojivá sa používajú kožné gleje a umelé živice. Moderné brúsne kotúče sa na brúsny tanier pripevňujú pomocou suchého zipsu. Pri vejárovitých brúsnych kotúčoch sú jednotlivé brúsne lamely nalepené na polyesterovom nosiči. Hrubovacie kotúče sa spravidla skladajú z karbidu kremičitého, rozličných korundov alebo oxidu hlinitého, ako aj viacerých vrstiev sklených vláken. Brúsne rúna sa naproti tomu vyrábajú zo syntetických vláken. Majú štruktúru s otvorenými pórmi, vďaka čomu sa nezanášajú. Vo vláknach sú nalepené brúsne zrná s rôznymi veľkosťami zrnitosti.

Pri leštiacich emulziách a pastách slúžia na abrazívne opracovanie minerály s leštiacimi vlastnosťami. Tieto minerály sú vzájomne spojené pomocou voskov a tukov, ktoré vytvárajú požadovanú konzistenciu a zabezpečujú chladenie a priľnavosť pri leštení. Úber materiálu je možné veľmi presne regulovať a v závislosti od daného produktu sa zaleštením znižuje. Na podporu týchto produktov slúžia rôzne leštiace hubky a lamelové nástavce, ako aj finišovacie produkty, ktorými sa dosahuje požadovaná konzervácia a lesk.

Brúsenie – ktoré brúsne médium použiť?

V autoservisoch sa najčastejšie využíva uhlová brúska. Na hrubé opracovanie, ako je „začistenie“ zvarov a odstraňovanie zvarových zvyškov a okovín, je vhodné použiť hrubovací kotúč alebo vejárovitý brúsny kotúč. Hrubovacie kotúče alebo vejárovité brúsne kotúče sú jasnou voľnou aj pri odstraňovaní hrdze z karosérie a podvozka a príprave na zváranie na holom plechu. Na odstránenie povrchovej hrdze sú vhodné rúnové kotúče.

Jemnú vzdušnú hrdzu, ako aj sfarbenie materiálu po zváraní možno naproti tomu odstrániť ručne pomocou rúna. Pri brúsnych médiách založených na brúsnom zrne je vždy rozhodujúca daná zrnitosť. Tá je označená známymi údajmi ako P40 (veľmi hrubá) alebo P2.000 (veľmi jemná). Hodnota P40 pritom napríklad znamená, že použité zrná prepadnú cez sito s hustotou najviac 40 ôk na jeden palec. Brúsne papiere s jemnou zrnitosťou ako P 2.000 sa používajú iba v kombinácii s vodou a slúžia na jemné opracovanie povrchov pred lakovaním alebo odstraňovaním zatečeného laku. Pri brúsení vždy platí základné pravidlo: Obrúste iba tak veľa, koľko treba, a tak málo, ako je možné. V čo možno najväčšej miere je potrebné zabrániť zmenám geometrického tvaru daného dielu!

Na každý účel špeciálny brúsny prostriedok. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien
Na každý účel špeciálny brúsny prostriedok. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien
Kotúče na obrúsenie nábojov kolies – brúsne kotúče sú vymeniteľné a pri správnom použití dokážu zvládnuť až 100 vozidiel. Obrázok: Hazet
Kotúče na obrúsenie nábojov kolies – brúsne kotúče sú vymeniteľné a pri správnom použití dokážu zvládnuť až 100 vozidiel. Obrázok: Hazet

Jeden príklad – čistenie nábojov kolies

Medzi štandardné úkony v autoservisoch patrí čistenie nábojov kolies (dosadacej plochy brzdového kotúča, dosadacej plochy ráfu) pri servise bŕzd. Aj tu je potrebné brúsenie. Pri ňom sa odstránia mazivá, brzdový prach a hrdza. Túto prácu vám uľahčia kotúče na obrúsenie nábojov kolies a pomocou čističa bŕzd odstránite zo všetkých povrchov mastnotu. Pri jemnom pritlačení postačuje maximálny počet otáčok 400 – 500 ot./min. Brúsny prostriedok pri klasických brúskach na náboje kolies má otvorené póry a vytvára málo brúsneho prachu. Skladá sa z nylónového rúna a je osadený vrstvou karbidu kremičitého.

Dôležitá je pritom pracovná výška, pri ktorej sa pracovník neunaví. Ak sú po opracovaní na odhalenom kovovom povrchu náboja viditeľné ryhy a nerovnosti, je potrebné ho premerať pomocou číselníkového odchýlkomera. Pri odchýlkach rovinného otáčania náboja s hodnotou +/–0,03 mm je potrebné náboj kolesa vymeniť. Pozor: Jedna bočná odchýlka na náboji spôsobí dvojnásobnú bočnú odchýlku pri otáčaní na kotúči (vždy merané na vonkajšom okraji)! Tip: ½-palcový upínací adaptér na kotúči na obrúsenie nábojov kolies uľahčí manipuláciu počas bežných servisných úkonov s použitím akumulátorových skrutkovačiek alebo pneumatických nástrojov.

Pozor pri leštení!

Čistota je nadovšetko! To platí pri brúsení, no najmä pri leštení lakovaných povrchov. Nedostatočné základné vyčistenie lakovaného povrchu pred leštením, ako aj medzi jednotlivými fázami leštenia môže spôsobiť dodatočné škody. Príliš vysoké teploty, napríklad pôsobením slnečného žiarenia pred leštením, v sebe tiež ukrývajú zdroj rizika. V dôsledku príliš vysokej teploty povrchu a nadmerného úberu vrstiev laku potom vznikajú zaleštené hologramy.

Vzniku takýchto hologramov je možné predísť použitím výstredníkových leštičiek. Prostredníctvom rotačného, excentrického pohybu sa vytvára menej tepla a zabraňuje sa vzniku hologramov. Pri silne zvetraných lakoch je v prvom kroku veľmi vhodné použiť rotačnú leštičku. Postačia pritom otáčky od 700 ot./min do 1 000 ot./min. Až ako druhý krok sa odporúča použiť výstredníkovú leštičku. Okrem toho: Veľmi kvalitné leštenky za sebou nezanechávajú na laku žiadne zvyšky a je možné ich ľahšie preleštiť, vzniká pri nich iba minimum prachu.

Rozličné leštiace nástavce s rôzne jemnou štruktúrou spolu so zodpovedajúcimi leštenkami krok za krokom optimalizujú pracovný postup. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien
Rozličné leštiace nástavce s rôzne jemnou štruktúrou spolu so zodpovedajúcimi leštenkami krok za krokom optimalizujú pracovný postup. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien
Pri leštení záleží na čistote, presnej práci, správnej leštičke aj leštenke. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien
Pri leštení záleží na čistote, presnej práci, správnej leštičke aj leštenke. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Napokon záleží na bezpečnosti

Pri brúsení a leštení vzniká hluk, výpary, (jemné) kovové triesky a každopádne aj prach. Preto nesmiete nikdy zanedbávať zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia! Medzi ne vždy patrí ochrana zraku, chrániče sluchu pri obrusovaní, ako aj vhodné ochranné rukavice! Ohrozenie dýchacích ciest je možné veľmi účinne minimalizovať alebo úplne odstrániť prostredníctvom vhodných dýchacích masiek.

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: