Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

Automatická prevodovka: Tipy k výmene oleja

Podiel automatických prevodoviek narastá. Až 47 percent novo vyrobených vozidiel bolo podľa spoločnosti Deutscher Automobiltreuhand (DAT) v roku 2018 vybavených automatickou prevodovkou. V súvislosti s tým zároveň stúpa aj dopyt po prevodovom oleji. Na ktoré body je pritom potrebné klásť dôraz?

 

Vzhľadom na vysoké zaťaženia, ktorým je vystavená moderná automatická prevodovka, odporúčajú výrobcovia prevodoviek, ako aj medzičasom mnohí výrobcovia automobilov, pravidelnú výmenu prevodového oleja. Ako (prvý) interval výmeny sa v závislosti od daného vozidla a typu prevodovky (ASG prevodovka, prevodovka s hydrodynamickým meničom, DSG prevodovka, ako aj CVT) je stanovený v rozmedzí 60 000 až 120 000 prejdených kilometrov (dodržiavajte predpisy výrobcu). Rozhodujúce sú pritom aj rámcové podmienky, ako je športový štýl jazdy, vysoký počet jázd s prívesom, možné zanesenie škodlivými cudzími látkami ako napr. chladiacou kvapalinou, ako aj úbytok oleja. Ak zaznamenáte problémy s radením, mohlo už dôjsť k poškodeniu automatickej prevodovky, respektíve riadiaceho bloku. Medzi dôvody veľmi často patrí starý, znečistený olej alebo nízka hladina oleja. Pri znečistenom oleji alebo zanesenom filtri prevodového oleja môže napr. hroziť pri studenom štarte až krátkodobý chod prevodovky nasucho, čo nevyhnutne spôsobí aj jej poškodenie.

 

V konečnom dôsledku platí: Úplná výmena prevodového oleja môže výrazne zlepšiť radenie prevodových stupňov v automatickej prevodovke, čo samotnému zákazníkovi citeľne prinesie pridanú hodnotu, no v žiadnom prípade nedokáže opraviť opotrebované mechanické diely. O to dôležitejšia je preto včasná výmena prevodového oleja, ktorá pomôže predísť poškodeniu – aj keď výrobca vozidla explicitne neuvádza žiadny povinný interval výmeny!

V každom prípade je v rámci výmeny prevodového oleja potrebné vymeniť pomocou moderného zariadenia na prepláchnutie olejom celý objem oleja v prevodovke. Obyčajným vypustením prevodového oleja cez výpustnú skrutku sa nedosiahne požadovaný cieľ. Týmto spôsobom zostane v automatickej prevodovke a v mechatronike až 60 percent starého oleja. Okrem toho kolujú rôzne názory na to, či má zmysel používať čistiace aditíva alebo preplachovací olej na uvoľnenie usadených nečistôt. Vypláchnutie starého oleja pomocou nového ATF sa považuje za osvedčenú alternatívu a nehrozí pritom riziko zmiešania nového oleja s uvoľnenými usadeninami a cudzími prídavnými látkami.

Getriebeöle sind hohen Temperaturen und Scherkräften ausgesetzt, die zugesetzten Additive verlieren mit der Zeit ihre Eigenschaften. Der Eintrag von Fremdstoffen kommt hinzu. Bild: Georg Blenk, Krafthand Medien

Pred samotným spustením prepláchnutia pomocou servisného prístroja sa najskôr otvorí výpustná skrutka a nechá sa „dosucha stiecť“ olejová vaňa (prípadne je to možné vykonať aj pomocou zariadenia na prepláchnutie olejom). Po náležitej demontáži vane je v každom prípade potrebné skontrolovať, či starý vypustený olej, ako aj magnet neobsahujú prípadné nečistoty ako kovové triesky či dokonca úlomky. Viditeľné zvyšky môžu naznačovať už poškodenie automatickej prevodovky. Po vyčistení tesniacich plôch je možné znova namontovať novú olejovú vaňu s nasadeným tesnením. Ak sa opäť použije stará olejová vaňa, musí sa veľmi dôkladne vyčistiť a je potrebné vymeniť filter! Pri uťahovaní nových skrutiek dodržiavajte správny uťahovací moment a správne poradie doťahovania!

 

Dodávatelia ako spoločnosť ZF dodávajú kompletné súpravy na výmenu oleja vrátane olejovej vane, súpravy skrutiek, filtra a požadovaného množstva

ATF oleja špeciálne prispôsobeného príslušnej prevodovke. Pozor! Okrem toho je po demontáži olejovej vane potrebné vymeniť aj ďalšie tesnenia (tesnenia na prechodové konektory), ktoré však spravidla bývajú taktiež súčasťou súpravy na výmenu oleja. Aj pri tomto úkone sa musia dodržiavať pokyny od výrobcu! Plastové olejové vane už obsahujú integrovaný olejový filter aj tesniaci krúžok. Potom nasleduje samotné prepláchnutie novým olejom a v prípade potreba aj príslušnými čistiacimi aditívami. Plnoautomatické servisné stanice na výmenu prevodového oleja obsahujú príslušné súpravy adaptérov, ktoré sa prispôsobia daným hadiciam na napustenie/vypustenie oleja na prevodovke. Tieto zariadenia automaticky vykonajú prepláchnutie a naplnenie prevodovky ATF olejom (odporúčaná teplota oleja je pritom cca 40 °C).

 

Tým sa zaručí, že sa takmer 100 percent starého oleja nahradí novým ATF olejom. Počas preplachovania musí byť naštartovaný motor, aby poháňal olejové čerpadlo. Niektorí výrobcovia predpisujú „preradenie“ všetkých prevodových stupňov, aby sa zlepšil výsledok prepláchnutia a nový olej sa mohol optimálne roztiecť. Nakoniec skontroluje servisný technik správnu hladinu oleja pri naštartovanom motore, napr. prostredníctvom prepadovej skrutky. Pritom musí byť vozidlo na zdviháku v dokonale vodorovnej polohe. Ak už majú vozidlá s problémami s prevodovkou najazdených veľmi veľa kilometrov a zatiaľ nebola zdokumentovaná žiadna výmena oleja, malo by sa navyše zvážiť aj vyčistenie mechatroniky. Túto službu ponúkajú špecializované servisy a výrobcovia prevodoviek. Nakoniec sa môžu vaši servisní zákazníci tešiť z dobrej správy! Automatická prevodovka radí citeľne plynulejšie, bez trhania, otáčky preradenia klesnú a zníži sa aj spotreba paliva.

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: