Dve hraničné hodnoty: Nové nariadenia o emisiách CO2 výrazne rozhýbali celý automobilový priemysel. Obrázok: Georg Blenk

Dve hraničné hodnoty: Nové nariadenia o emisiách CO2 výrazne rozhýbali celý automobilový priemysel. Obrázok: Georg Blenk

Go back

CO2 – alebo čo? O čo vlastne ide pri nových limitných hodnotách.

Od 1. januára 2020 platia nové, nižšie limitné hodnoty emisií CO2, ktoré musia dodržiavať výrobcovia automobilov. No nie je to až také jednoduché. V každom prípade sa máme na čo tešiť!

 

V januári sa v Mníchove konalo výročné zasadnutie medzi organizáciami ZDK a ADAC. Zhodli sa, že znižovanie emisií CO2 je v každom prípade veľmi dôležité, musí sa však realizovať s ohľadom na dané technológie. To sa týka jednak vozidiel s pohonom na alternatívne palivá, ako aj technológie palivových článkov. Zatiaľ však ešte nie sme tak ďaleko.

 

Faktom zostáva, že od 1. 1. 2020 platia v rámci celej EÚ pre novo prihlásené vozidlá nové hraničné limity emisií CO2, a to 95 g CO2/km pri osobných vozidlách a 147 g CO2/km pri ľahkých úžitkových vozidlách. Z technického hľadiska sa to na prvý pohľad zdá byť nemožné, cieľové hodnoty sa však vzťahujú na priemernú hodnotu emisií celej flotily automobilov určitého výrobcu. Vďaka tomu môžu výrobcovia automobilov aj naďalej predávať svoje vozidlá, ktoré tieto hodnoty nespĺňajú, musia však daný rozdiel kompenzovať prostredníctvom hybridných vozidiel a elektromobilov. Dôležitú úlohu pritom zohráva hmotnosť vozidla. Preto sa ťažké vozidlá typu SUV zohľadňujú podielovo inak ako malé vozidlá. V konečnom dôsledku tým pre každého výrobcu vychádza iná, individuálna cieľová hodnota. Ak výrobcovia OEM nesplnia svoju individuálnu cieľovú hodnotu, hrozia okrem iného obrovské pokuty. Ak však na druhej strane výrobcovia uvedú na trh vozidlá s výnimočne nízkymi emisiami, môže to veľmi pozitívne ovplyvniť výslednú hodnotu celého vozového parku. Okrem toho je možné zohľadniť aj technické inovácie, ako sú napr. LED svetlá a využívanie odpadového tepla z motora. Tieto takzvané „super kredity“ sa do hodnoty prenesú prostredníctvom faktora, ktorý sa však bude do roku 2030 neustále znižovať. EÚ chce takýmto spôsobom zabezpečiť, aby technické inovácie prispievajúce k znižovaniu emisií CO2 v čo najbližšom čase prenikli do sériovej výroby. To je vcelku rozumné, no má to ešte jeden háčik: Za určitých okolností môžu výrobcovia vozidiel nadviazať spoluprácu s inými výrobcami, aby pritom sami dosiahli lepšiu celkovú hodnotu pre svoj vozový park. Podrobnosti o rozsiahlom nariadení platnom v celej EÚ sú dostupné na stránke www.vda.de, pod titulom „CO2-Regulierung“.

Smer je správny

Pred výrobcami automobilov ležia obrovské výzvy. Do roku 2030 musí celková hodnota celej flotily postupne klesnúť až na 37,5 percenta, čo predbežne (k dnešnému dňu) zodpovedá hodnote cca 62 g CO2/km pri osobných vozidlách. Toto je súčasťou balíka komisie EÚ zameranej na čistú mobilitu. V iných častiach sveta platia miernejšie požiadavky.

 

Dopad regulácie emisií CO2 na automobilový trh je možné iba odhadovať. Na strane výrobcov automobilov je možné si napríklad predstaviť systém, ktorý bude stimulovať obchod na zvýšenie predaja mimoriadne ekologických vozidiel. Tým sa rozhýbe aj celé odvetvie popredajných služieb, dielov a autopríslušenstva, mohol by sa výrazne zvýšiť počet elektrických vozidiel a hybridných modelov.

Ak budeme ďalej pokračovať v súčasnom tempe, bude to veľmi tesné. Musíme dodržať nové limitné hodnoty emisií CO2 úspešným presadením našej stratégie v oblasti elektromobility a tým, že v roku 2020 uvedieme na trh model ID.3.

 

Herbert Diess
predseda predstavenstva spoločnosti Volkswagen AG
(zdroj: Manager-Magazin)

Spoločnosť ZDK predpokladá, že očakávaná kombinácia vozidiel v rámci flotily, prinajmenšom u niektorých výrobcov a importérov, bude kvôli dosiahnutiu priemernej limitnej hodnoty pre flotilu 95 gramov CO2 na kilometer iba čiastočne spĺňať želania a predstavy potenciálnych kupujúcich. V každom prípade nás čaká „veľmi napínavé“ obdobie!

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: