Obrázok: Adobe Stock

Obrázok: Adobe Stock

Go back

Digitálna servisná knižka v servisnej praxi

Takmer všetci výrobcovia vozidiel už medzičasom využívajú digitálne zaznamenávanie servisných prác. Klasická papierová servisná knižka s pečiatkami servisu sa stáva minulosťou. To so sebou prináša zmenu postupov pre zákazníkov servisu, ale aj pre samotné servisné prevádzky.

 

V mnohých servisných prevádzkach je používanie digitálnej servisnej knižky a dokumentácie k servisným úkonom každodennou praxou, iné servisy sú trochu zdržanlivejšie. To platí najmä o menej známych automobilových značkách. Skutočný výskyt osobných automobilov s digitálnou servisnou knižkou sa veľmi často podceňuje.

 

MARKUS GRÜNEWALD
školiteľ a odborník na oblasť digitálnych servisných knižiek

Výrobcovia ako Mercedes-Benz, Mazda alebo BMW využívajú tento online dokument už dobrých desať rokov. Škoda zaviedla digitálnu servisnú knižku v roku 2013, značky ako Audi či VW sa k nej pridali v júni 2016. Táto téma sa teda dostáva čoraz viac do popredia. V rámci každodennej prevádzky servisov sa naskytuje otázka, aké predpoklady je potrebné spĺňať na zavedenie digitálnej servisnej knižky.

 

Podľa nariadenia EÚ 566/2011 sú výrobcovia automobilov povinní umožniť prístup k digitálnym servisným záznamom na voľnom trhu – a to bezplatne. Technické predpoklady sú nastavené rôzne v závislosti od daného výrobcu. Zatiaľ čo koncern VW, Mazda alebo Ford na tento účel využíva jednoduchý prístup cez rozhranie vo webovom prehliadači, musia servisní odborníci pri vozidlách značky Mercedes-Benz alebo BMW s Java Virtual Maschine (JVM) použiť menší nadstavbový program. Tieto dodatočné programy sa spravidla v príslušnom prehliadači spravujú v časti nazvanej Rozšírenia (Add-On).

 

Po splnení technických predpokladov sa musíte zaregistrovať na portáloch výrobcov. Veľmi jednoduchý je postup na stránkach portálu „ERWIN“ koncernu VAG. Po jednom zaregistrovaní sa aktivuje prístup ku všetkým ostatným značkám koncernu. Príslušná stránka formulára má prehľadnú štruktúru a nevyžaduje žiadne ďalšie overovanie údajov.

 

Tip: V každom prípade je potrebné zvoliť ako druh zákazníka možnosť „Firma“, v opačnom prípade nie je možné využívať digitálne servisné harmonogramy.

V spoločnosti Bayerische Motorenwerke sa takýto portál nazýva Aftersales-Online-System (AOS) a vzťahuje sa na vozidlá značiek BMW, BMW Motorrad, MINI a Rolls Royce. Stránka s registračným formulárom je taktiež veľmi jednoduchá, je však potrebné pridať určitý doklad oprávňujúci na jej používanie. Spravidla na to postačí potvrdenie o remeselnej živnosti, je možné ho pripojiť ako súbor v prílohe. (BMW okrem toho prenáša údaje o servisnej údržbe aj priamo do vozidla, resp. ich ukladá do kľúča od vozidla). Čo sa týka značiek Ford a Mazda, ako prvý krok je potrebné zaregistrovať sa na stránke portálu. S priradeným menom používateľa sa potom vykoná druhý krok celého procesu; oprávnenie na používanie musíte dokladovať prostredníctvom živnostenského listu a osobného dokladu totožnosti. Na tento účel je potrebné vytvoriť stručný e-mail obsahujúci meno používateľa a vo forme prílohy aj príslušné dokumenty. Pri značke Mercedes-Benz je registrácia trochu viac skrytá v štruktúre ponúk. Po otvorení úvodnej stránky vyberte záložku „Service- und Teileinformationen“ (Informácie o servise a dieloch) a v prehľade stránky naľavo vyberte záložku „Digital Service Booklet“ (DSB). Takto prejdete na registráciu.

Stránky formulára digitálnej servisnej knižky sa zväčša zostavené na základe najobľúbenejšieho formátu papierových servisných knižiek. Niektorí výrobcovia automobilov ponúkajú na svojich platformách aj ďalšie funkcie užitočné pre servisné prevádzky. Okrem toho: Honda a Land Rover neposkytujú pre nezávislé servisy žiadnu priamu možnosť vytvorenia digitálneho potvrdenia o servisnej údržbe. Záznam vytvoria sami, keď na príslušnú e-mailovú adresu odošlete e-mailovú správu bez predpísaného formátu. Je k nej pritom potrebné pripojiť faktúru pre zákazníka a potvrdenie o vykonanej servisnej údržbe. Následne sa daný záznam potvrdí a slúži ako doklad pre zákazníkov vášho servisu. V konečnom dôsledku to všetko môže znieť ako náročnejší proces. Keď sa však zaregistrujete na dostupných servisných portáloch, samotné vypĺňanie digitálnej servisnej knižky si osvojíte veľmi rýchlo a budete mať navyše nástroj na ochranu v prípade záručných problémov. Záznamy s potvrdením sú oveľa presnejšie, ich zmanipulovanie je pritom veľmi náročné. Pri koncernoch Mercedes-Benz a VW sa po zadaní údajov o údržbe zobrazia aj možné dodatočné práce. Zároveň tým poskytnete zákazníkom svojho servisu vysokú mieru transparentnosti.

Obrázok: Markus Grünewald

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: