Doplňte si šťavu: batérie EFB a AGM
Batérie EFB boli vyvinuté ako ďalší stupeň klasických mokrých batérií. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Batérie EFB boli vyvinuté ako ďalší stupeň klasických mokrých batérií. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

Doplňte si šťavu: batérie EFB a AGM

Moderné automobilové batérie dosahujú v súčasnosti špičkovú výkonnosť. Technológie využívané v batériách sa neustále vyvíjajú. Klasická „mokrá“ batéria, batérie EFB a AGM

V minulosti neboli klasické oloveno-kyselinové akumulátory („mokré“ batérie) bezúdržbové. Musela sa udržiavať správna hladina kyseliny a v prípade potreby sa cez skrutkovacie uzávery dolievala destilovaná voda. Nebolo to len namáhavé, ale okrem iného aj nebezpečné. Ako elektrolyt sa v nich používala kyselina sírová, ktorá bola aj napriek zriedeniu destilovanou vodou vysoko žieravá. Aj pri samotnom nabíjaní dochádzalo pri nadmernom nabití k uvoľňovaniu vysoko výbušného plynu. V súčasnosti je nevýhodou mokrých batérií aj vytváranie kyselinových usadenín pri trvale nedostatočnom nabití. V dôsledku toho batéria ďalej stráca svoj nabíjací aj vybíjací potenciál. Pri vytváraní kyselinových usadenín kryštalizuje síran olovnatý na elektródach a čoraz viac zabraňuje prijímaniu nabíjacieho prúdu. Hovoríme tiež o sulfatácii. Pri väčších kryštáloch môže dokonca dôjsť až ku skratom jednotlivých akumulátorových článkov.
Moderné oloveno-kyselinové batérie nevyžadujú žiadnu údržbu. Nie je ani možné otvoriť. Aby ste však aj napriek tomu predišli možnému nedostatočnému nabitiu, je potrebné zákazníkom vášho servisu v pravidelných intervaloch odporučiť kontrolu batérie. Okrem iného sú profesionálne nabíjačky vybavené funkciou regulácie nabíjania a po dosiahnutí menovitého nabíjacieho napätia sa prepnú na udržiavacie nabíjanie (postup IUoU).

Mokrá, oloveno-kyselinová batéria má dlhú tradíciu a využíva sa aj dnes. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Batérie EFB

Takzvané EFB batérie (enhanced flooded battery) predstavujú ďalší stupeň vo vývoji klasických oloveno-kyselinových mokrých batérií. V zásade sa aj naďalej používa tekutý elektrolyt, je však na kladných olovených doštičkách naviazaný na polyesterovú tkaninu, ktorá je navyše vložená vo vreckovom separátore prepúšťajúcom ióny. Vďaka tomu, že sa polyesterová tkanina pri úplnom nasatí roztiahne, dokáže sa systém samostatne udržať okolo kladne nabitých olovených doštičiek. Olovené doštičky navyše obsahujú špeciálne uhlíkové aditíva, ktoré obmedzujú usádzanie síranu. Tieto batérie sa môžu v porovnaní s klasickými mokrými batériami hlbšie vybiť, majú lepší príkon, odolávajú cyklického zaťaženiu, pomalšie starnú a sú menej náchylné na mechanických otrasy. Batérie EFB sú veľmi vhodné najmä na použitie v automobiloch so systémami Štart-Stop.

Batérie AGM

Pri moderných batériách AGM (absorbend glas mat) je všetka kyselina naviazaná na špeciálnu rúnovú látku zo sklených vláken. Jednotlivé akumulátorové články tvoria tesne zabalený kompletný systém a počas výroby sa do batérie kvázi vlisujú. Vďaka tomu je batéria v každej polohe dokonale chránené pred vytečením a odolá aj tvrdým nárazom, napr. pri jazde v teréne (podobne ako pri gélovej batérii, ktorá však nie je vhodná ako štartovacia batéria, pretože má príliš nízky štartovací prúd za studena). Každý článok AGM batérie je vybavený tlakovým ventilom, ktorý zabezpečuje zodpovedajúci parciálny tlak a vďaka špeciálnym separátorom zo sklenených vláken nedochádza k úbytku vody. Vďaka konštrukcii AGM batérií pri nich zároveň nevzniká problém usádzania kyseliny.

Výhody AGM batérií sa naplno prejavia pri štartovaní za studena a pri ich vyššej odolnosti proti cyklickému zaťaženiu. Práve preto sú vhodné najmä pre vozidlá strednej a vyššej triedy, ktorých výbava prirodzene obsahuje vyšší počet spotrebičov a okrem systému Štart-Stop bývajú vybavené aj spätným získavaním energie pri brzdení (rekuperáciou). Okrem toho je AGM batériu možné dodatočne nainštalovať do každého vozidla. Servisní odborníci však musia dbať na to, aby bol správne dimenzovaný generátor a nedošlo k prekročeniu maximálneho nabíjacieho napätia (14,8 V). AGM batérie je možné nabíjať výlučne nabíjačkami s reguláciou nabíjacieho napätia. V prípade pochybností je potrebné vykonať načítanie charakteristík novej batérie pomocou diagnostického testera.

Georg Blenk

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: