‚Pravá značka‘ – Employer Branding pre autoservisy

Profesionálne sa pozicionovať ako autoservis vytvára transparentnosť a hodnovernosť, a pomáha pri hľadaní personálu. Employer Branding – budovanie značky zamestnávateľa – robí z Vás a Vašich zamestnancov ambasádorov značky a slúži na vytváranie imidžu a vzťahu zamestnancov k spoločnosti.

Už ste rozmýšľali nad tým, ako je Váš autoservis vnímaný ako zamestnávateľ? Na túto otázku určite nie je možné ľahko odpovedať. Sebapozorovanie je často v rozpore so skutočným vnímaním iných ľudí. Na konci dňa má však hlavný význam to, aký ohlas má Vaša značka. Ide o to nájsť dobrých zamestnancov a zaviazať si ich k Vášmu autoservisu. Všetci vieme, aké ťažké je nájsť vhodný personál a predovšetkým si tieto zamestnankyne a zamestnancov natrvalo zaviazať.

Tu sa do hry dostáva pojem ‚Employer Branding‘. Ten neznamená nič iné než ‚budovanie značky zamestnávateľa‘. Ide teda o to, aby sa vhodnými opatreniami vybudoval vlastný a predovšetkým hodnoverný profil spoločnosti, ktorý je atraktívny pre potenciálnych zamestnancov. Veľkú rolu pri tom hrajú pojmy ako autentickosť, hodnovernosť a transparentnosť – dovnútra i navonok!

 

Ako pragmaticky postupovať bez veľkého rozruchu alebo obstarania si drahej externej pomoci. Každodenný biznis tým nesmie trpieť, musí byť zaručená proporcionalita. Employer Branding sa navyše nepovažuje za dočasné strategické opatrenie, ktoré sa zrealizuje bezhlavo za niekoľko týždňov a môže viesť k úspechu. Treba si nechať čas, uvážiť to, vypytovať sa, sledovať cieľ, vyskúšať si to, realizovať opatrenia krok za krokom a predovšetkým dostať na palubu zamestnankyne a zamestnancov!

Pre malý a stredne veľký autoservis súčasne vyvstávajú tri základné otázky.

 

  • Čo vie náš podnik robiť najlepšie?
  • Čo náš podnik odlišuje od konkurencie?
  • Vďaka čomu je práca v našom podniku tak vzrušujúca?

 

Pozor! Nejde pritom len o stavanie vzdušných zámkov, skôr o otvorenú a úprimnú reflexiu a pokojne aj vzdanie sa niektorých zdanlivo dôležitých bodov. ‚Vieme všetko a sme najlepší‘ nevedie k úspechu.

 

Niektoré exemplárne odporúčania sa dajú jednoducho realizovať (pokojne si k tomu zavolajte aj pomoc). Napríklad sformulujte stručný text o podnikovej kultúre, ako aj silných stránkach Vášho autoservisu. Vytvorte transparentnosť a dôveru tým, že na svojich internetových stránkach optimalizovaných pre mobilné zariadenia predstavíte Váš tím a Vašich zamestnancov aj s ich fotografiami. Opis hlavných pracovných činností, stručné informácie o osobe, ako aj citát, dopĺňajú informácie a podporujú hodnovernosť. Na sociálnych sieťach ako Facebook alebo Instagram objasnite krátkymi príbehmi z minulosti pracovnú náplň a technické otázky. Dobrý ohlas majú aj vtipné príbehy a príbehy z každodenného života. Veľmi dobre pôsobia profesionálne nakrútené krátke videá o Vašich zamestnancoch, imidžový film o Vašom autoservise dopĺňa paletu komunikačných možností. Podľa motta ‚Práca v autoservise XY je zábavou‘. Na konci dňa je to okrem pracovnej náplne práve táto radosť z práce, ktorá sa stará o emocionálnu väzbu (k značke). V takom prípade sa zvyšuje pravdepodobnosť, že Vaši zamestnanci pôsobia takpovediac ako vlastní ambasádori značky a odporúčajú Váš podnik ako zamestnávateľa. Employer Branding môže byť tak jednoduchý, ak sa z neho na úrovni dielne nerobí žiadna veda.

 

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien | Fotografia: Fotolia

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: