Plané sľuby: teraz ide o krk falošným katalyzátorom!

Na trhu, obzvlášť na internete, sa stále objavujú falošné katalyzátory. Na základe rozsudku krajinského súdu Hamburg vidí teraz organizácia Industrie-und Handelskreis ‚Qualitätsstandard Blauer Engel Kat‘ (IHK-BE) konkrétne príležitosti na vytlačenie podvodných katalyzátorov z trhu.

 

Nie som predsa hlúpy, povedali si mnohí majitelia automobilov. Namiesto toho, aby som si dal namontovať drahý (výmenný) katalyzátor, mi predsa stačí lacná napodobenina a čistenie výfukových plynov jednoducho vypnem. Takzvané falošné katalyzátory (rovnako ako falošné ekologické plakety) sa stále dajú kúpiť na internete. Doteraz v podstate neexistoval žiadny zákonný podklad, ako tento obchod s falošnými katalyzátormi aspoň obmedziť.

 

Krajinský súd Hamburg (spisová značka (Az LG Hamburg: 315 O421/18) nedávno rozhodol, že obchodníci ponúkajúci falošné katalyzátory na vypnutie čistenia výfukových plynov musia byť výslovne upozornení na to, že tieto výrobky sú v cestnej premávke zakázané a ich montáž má za následok zánik povolenia prevádzkovať vozidlo.

 

„Vzduch pre obchod a montáž podvodných katalyzátorov je čoraz redší“, komentuje rozhodnutie hamburského súdu Philipp Schulte, hovorca organizácie IHK-BE. V tejto súvislosti však oživil požiadavku na emisnú kontrolu pod zaťažením. Len tá umožní odhaliť chybné alebo podradné katalyzátory a účinne skontrolovať konštrukčné diely na zníženie emisií oxidov dusíka. Pri dnešnej emisnej kontrole tomu tak nie je.

 

Aj keď sa súčasnou emisnou kontrolou nutne nezistia falošné katalyzátory a ani tie s podradnej kvalitou a nedostatočnou funkciou, organizácia Industrie-und Handelskreis ‚Qualitätsstandard Blauer Engel Kat‘ vychádza z lepšieho dohľadu nad trhom v budúcnosti. Krajinské a spolkové úrady by však museli ešte raz výrazne rozšíriť svoje dozorné a kontrolné aktivity ohľadne falošných katalyzátorov. IHK-BU ďalej upozorňuje na to, že v tejto veci bude organizovať náhodné kontroly a témy ako falošné katalyzátory a odvrátiteľné znečistenie životného prostredia budú predmetom jesennej ofenzívy IHK-BE spolu s členmi parlamentu a dozornými organizáciami.

 

Do organizácie Industrie-und Handelskreis ‚Qualitätsstandard Blauer Engel Kat‘ patria poprední výrobcovia katalyzátorov (Bluekat, Bosal, Ebis, HJS, LRT), ako aj WM SE a iní renomovaní veľkoobchodníci s autodielmi. Organizácia sa aktuálne zasadzuje za ‚emisnú kontrolu pod zaťažením‘. Spoločne chcú tiež dosiahnuť, aby sa do predaja dostali iba katalyzátory, ktoré fungujú, ako majú. Aby to zaistili, katalyzátory budú podrobené určitým testom a získajú environmentálnu značku Modrý anjel.

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien | Fotografia: BASF

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: