Univerzálna odpoveď v podobe elektrického vozidla? Nie, záleží na vozidle. Existuje množstvo vhodných alternatív. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien
Univerzálna odpoveď v podobe elektrického vozidla? Nie, záleží na vozidle. Existuje množstvo vhodných alternatív. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Univerzálna odpoveď v podobe elektrického vozidla? Nie, záleží na vozidle. Existuje množstvo vhodných alternatív. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

JEDNOSMERNE K E-MOBILITE?

Elektrické vozidlá negenerujú v cestnej premávke žiadne výfukové plyny. Sú však vozidlá na elektrický pohon naozaj spasiteľom, ktorý vyrieši všetky problémy? Experti prichádzajú s ďalšími poznatkami a zmysluplnými alternatívami. Vo výsledku dávajú zmysel prispôsobené koncepty vozidiel doplnené o alternatívne technológie pohonu a používanie nových palív.

Elektrickým vozidlám patrí budúcnosť. Predstavujú dokonalé technické riešenie mobility budúcnosti a centrálny stavebný kameň v boji proti globálnym emisiám CO2 a zmene klímy. „Elektromobilita je z celosvetového hľadiska kľúčom k mobilite nezaťažujúcej klímu,“ uvádza sa na webovej stránke spolkového ministerstva pre hospodárstvo a energiu (BMWi, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie). Toto zovšeobecnené posolstvo sa nedá prijať len tak.

„Keď zohľadníme súčasný energetický mix v Nemecku a energiu vynaloženú na výrobu batérií, v tom najoptimálnejšom prípade vychádzajú emisie CO2 vozidiel na elektrický pohon z batérie tesne nad úrovňami emisií dieselového motora, inak ich ale ďaleko prevyšujú,“

 

CHRISTOPH BUCHAL
Profesora fyziky z Kolínskej univerzity

„Spolkovej vláde možno poradiť len toľko, aby podporovala technológiu vodíka a metánu,“ zdôraznil spoluautor štúdie a emeritný prezident ifo, prof. Hans-Werner Sinn. Mnohí ďalší vedci a odborníci zastávajú podobný názor.

Ťažba lítia

Keď sa pozrieme na súčasnú správu organizácie Metal Bulletin, zistíme, že len počet samotných lítium-iónových batérií stúpne do roku 2025 až o sedemnásobok. Celosvetovo sa masívne rozbieha výroba v tzv. gigatovárňach. Už teraz dochádza pri ťažbe lítia k nepochopiteľnému drancovaniu prírody s následkami aj pre človeka. Predovšetkým v Čile, Argentíne a Austrálii sa tento kov ťaží pri vysokej spotrebe energie, sprevádzanej extrémnou spotrebou vody a enormnými emisiami CO2.

Syntetické palivá

Napríklad syntetické palivá predstavujú zaujímajú a doplnkovú alternatívu čistej elektromobility. Môžu sa používať v moderných spaľovacích motoroch. Napríklad vývojári z nemeckého centra pre letectvo a kozmonautiku (DLR) tak pracujú na výskume alternatívy k dieselu. Takzvané palivo SynFuel už úspešne poháňa niekoľko skúšobných vozidiel. Častice sadzí, emisie NOx a CO2 je možné výrazne obmedziť. „To sa aj stane. Otázkou je len, kedy,“ cituje ZDF prof. Manfred Aigner z inštitútu pre techniku spaľovania z DLR.

K tomu množstvo alternatív

Čiernobiele myslenie zatemňuje pohľad na alternatívy a len umelo rozvášňuje diskusie. To platí hlavne pre elektromobilitu. Heslom sú otvorené technológie! Ťažkotonážne elektrické SUV s vysokým výkonom, hmotnosť na úkor veľkých batérií a údajne želaného dojazdu, nedávajú žiaden zmysel. Malé, elektrické obratné mestské autá s oveľa menším dojazdom sú efektívne a centrá miest nezaťažujú žiadnymi emisiami. Kto potrebuje väčší dojazd, siahne po niektorom z mnohých hybridných variantov. Pohľad na budúcnosť automobilov treba nevyhnutne upriamiť aj na alternatívy, akými sú metán, vodík či syntetické palivá. To prináša do vývoja a konkurencie pestrosť!

 

Tieto poznatky ale vo výsledku nepredstavujú pre automobilové podniky akúkoľvek záruku plánovania. Faktom však je, že každý automobil bude treba udržiavať a opravovať aj v budúcnosti. Táto skutočnosť uberá minimálne „nabitej“ diskusii na dramatičnosti. Výroby sa predsa tiež neustále vyvíjali – autoservisy to robia tiež.

Čo je ale isté: Klasická technológia spaľovania spojená s najmodernejšou technikou a alternatívnymi palivami tu bude s nami ešte poriadne dlho.

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: