Nájdenie zamestnancov a ich úspešné zaviazanie si k podniku

Mnoho autoservisov hľadá vhodný personál. Hlavnou úlohou je nájsť dobrých zamestnancov a dlhodobo si ich zaviazať k podniku. Ukážeme Vám, ako sa to podarí.

 

Každý autoservis dnes súťaží o tých najlepších zamestnancov. K biznisu takmer patrí, že kolegyne a kolegovia prichádzajú a odchádzajú. Časy, kedy boli zamestnanci verní jednému podniku celý pracovný život, sú už dávno preč. V personalistike sa hovorí takmer o ‚War of talents‘ (boji o talenty), neustálom hľadaní vhodného odborného personálu. Odlákanie zamestnancov je už pritom bezmála na dennom poriadk.

 

Klasické inzeráty o voľných pracovných miestach v celoštátnych denníkoch, ktoré sa kedysi považovali za osvedčený prostriedok, dnes pri hľadaní personálu stratili svoj význam. Boom naopak zaznamenali burzy pracovných príležitostí ako Indeed, Monster, Jobscout24, ale aj špecializované ponuky ako autojob.de.  Bezplatná je burza pracovných príležitostí pracovnej agentúry. Obchodná sieť Xing ponúka zaujímavú skupinovú funkciu a tiež vlastnú burzu pracovných príležitostí. Podľa požadovaného stupňa kvalifikácie ste tu na správnom mieste.

Úspech sľubujúcou alternatívou, pretože sa dá utvárať bezplatne, individuálne a so zameraním na cieľovú skupinu, je hľadanie personálu na sociálnych sieťach, ako napríklad Facebook. Predpokladom je vlastná, atraktívna a často navštevovaná fanpage (Platí to mimochodom aj pre vlastnú domovskú stránku). Facebook navyše ponúka aj platené inzeráty. Výhoda: je možné presne definovať cieľové skupiny, ako aj dosah a dobu umiestnenia.

 

Pri hľadaní učňov sa okrem spolupráce s pracovnou agentúrou odporúča umiestnenie inzerátov o voľných pracovných miestach v obecných alebo mestských novinách či priamy kontakt s miestnymi odbornými učilišťami. Školitelia sú vďační za každý priamy kontakt v dielni a radi sa podelia o svoje znalosti. Vo všeobecnovzdelávacích školách má dobrý ohlas skúšobná prax. ZDK (Ústredný zväz nemeckého automobilového priemyslu) podporuje ako autor nápadu a iniciátor množstvo podujatí a spolu s platformou www.autoberufe.de podporujú autoservisy pri hľadaní personálu.

 

Napokon nič neprekoná priamy kontakt na mieste. V predajni je zreteľne rozpoznateľný nápis ‚Vzdelávame‘. Výborne sa osvedčili aj ‚Dni otvorených dverí‘. Pri jednohubkách a studených nápojoch vo vlastných priestoroch dielne sa už uzavrelo niekoľko učebných zmlúv a obsadilo viacero voľných miest.

 

Nábor zamestnancov je jedna vec, zaviazanie si zamestnancov druhá. Proti všeobecne rozšírenému názoru, že pre zaviazanie si zamestnancov je rozhodujúcim faktorom plat, hovorí už dávno mnoho prieskumov. Okrem odmeňovania patrí k zaviazaniu si zamestnancov flexibilná pracovná doba, možnosti ďalšieho vzdelávania, zaujímavá pracovná náplň, zdravá pracovná klíma, ako aj správanie sa ku kolegyniam a kolegom s rešpektom a uznaním. Je to teda mix rôznych faktorov – napokon je to spoločná radosť z automobilov, tímová myšlienka, ktorá nás všetkých spája.

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien | Fotografia: Promotor

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: