Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

Motorové a prevodové oleje: čo musia mazivá zvládnuť v zime

Moderné motorové a prevodové oleje sú vysoko komplexnými výrobkami. Pri ich vývoji sa musia zohľadňovať čoraz prísnejšie požiadavky výrobcov automobilov, ktorí sa počas konštrukcie hnacej sústavy spoliehajú aj na znalosti odvetvia výroby mazív. Najmä v zimnom období musia oleje odolávať vysokému zaťaženiu a o dokonale „hladký“ chod sa postarajú špeciálne aditíva.

 

Motorové a prevodové oleje sa skladajú zo zložky základného oleja a balíka prídavných látok, tzv. aditív. V súčasnosti môže podiel aditív tvoriť až 40 percent celkového zloženia. Popri klasických minerálnych alebo hydrokrakovaných olejoch sa presadili syntetické základné oleje (oleje PAO, syntetické estery). Poskytujú mnoho výhod, ako je napr. pokrytie širokého rozsahu viskozity. Jednoúčelové oleje sa stávajú minulosťou. Syntetické základné oleje majú navyše veľmi dobrú tekutosť za studena, čo je mimoriadne dôležité práve v zimných mesiacoch, nie sú náchylné na karbonizáciu a uchovávajú si tlakovú aj teplotnú stabilitu.

 

Pridávaním aditív získavajú motorové a prevodové oleje požadované chemické a fyzikálne vlastnosti. Výrobcovia mazív dokážu olej presne vyladiť pre príslušný motor, ako aj prevodovku, a tým splniť technické požiadavky výrobcov automobilov aj dodávateľov. Aby sa však predišlo negatívnemu vzájomnému protipôsobeniu zložiek, musia byť jednotlivé aditíva presne zladené a vytvárať dokonalú zmes. Pritom zohrávajú významnú úlohu aj tie najmenšie dávky účinných látok. O to dôležitejšia je pravidelná výmena motorového a prevodového oleja, pretože okrem základného oleja podliehajú procesu starnutia aj aditíva, ktoré postupne strácajú svoje vlastnosti napr. pôsobením strižných síl. Používajte preto iba schválené značkové oleje!

 

Problematický chlad – tu pomôžu aditíva

Motorové a prevodové oleje toho musia veľa vydržať najmä v zimnom ročnom období. Na jednej strane sa pri nízkych teplotách výrazne zvýši ich viskozita, oleje zhustnú, a tým stúpne deformačný odpor. Takzvané prísady na zlepšenie indexu viskozity (podiel aditív až do 10 percent) optimalizujú vlastnosti pri studených štartoch a umožňujú nízku hraničnú čerpaciu teplotu (BPT). Táto hraničná čerpacia teplota (Borderline-Pumping-Temperature) označuje najnižšiu teplotu, pri ktorej ešte olejové čerpadlo dokáže čerpať a nasávať olej bez toho, aby sa v dôsledku jeho vysokej hustoty spolu s ním nenasával aj kyslík. Pre istotu sa do moderných univerzálnych olejov pridávajú ešte také aditíva

 

Výrazom bod tuhnutia (pourpoint) sa označuje stav pri veľmi nízkych teplotách, pri ktorých olej úplne stráca svoju tekutosť a začne sa zrážať. Tento proces je vyvolávaný kryštalizáciou molekúl parafínov. Pridávaním látok zlepšujúcich bod tuhnutia, ako sú polymetakryláty, alkylfenoly, naftalén s chlórovanými parafínmi alebo propylénové kopolyméry je možné oddialiť jeho tuhnutie, resp. znížiť teplotu tuhnutia.

 

„Friction-Modifier“ (modifikátory trenia) sú aditíva, ktoré majú povrchovo aktívne vlastnosti a zlepšujú trecie charakteristiky motorového alebo prevodového oleja pri nízkych teplotách. V oblasti zmiešaného trenia zabezpečujú hladké kĺzanie. Zlepšuje sa tým stupeň účinnosti pohonných agregátov v chladnom prostredí. V rámci prevodových olejov sa modifikátory trenia používajú na ovplyvnenie charakteristík radenia v automatickej prevodovke aj pri nízkych teplotách prostredníctvom presne definovaných trecích vlastností. Využívajú sa na to mastné kyseliny, deriváty mastných kyselín, organické amíny alebo amínfosfáty.

Tajná zmes

V skutočnosti existuje presne vymedzená skupina ďalších aditív, ako sú odpeňovacie prísady, inhibítory korózie, dispergačné prostriedky, detergenty alebo antioxidanty, ktoré slúžia na to, aby sa pri vzájomnom pôsobení zabránilo negatívnym vplyvom na motorové a prevodové oleje v dôsledku výkyvov teploty. V tejto oblasti si výrobcovia mazív ich skutočné zloženie veľmi dobre strážia. V konečnom dôsledku platí: Pri nízkych teplotách a pri častých studených štartoch má starší, znečistený motorový alebo prevodový olej mimoriadne negatívny vplyv na mechanické diely hnacieho ústrojenstva. Znižuje sa stupeň účinnosti, zhoršujú sa hodnoty emisií a stúpa riziko mechanického poškodenia.

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien | Obrázok: Georg Blenk

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: