Klimatizačné servisné zariadenia sú high-tech produkty a v závislosti od modelu ponúkajú rôzne prídavné funkcie. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Klimatizačné servisné zariadenia sú high-tech produkty a v závislosti od modelu ponúkajú rôzne prídavné funkcie. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

Multifunkčné: Čo dokážu moderné klimatizačné servisné zariadenia

Klimatizačné servisné zariadenia ponúkajú množstvo funkcií a sú variabilne použiteľné. Čo dokážu, na čom záleží? Uvádzame niekoľko užitočných informácií ohľadne klimatizačných servisných zariadení a ich použitia.

 

Klimatizačné zariadenie je v zásade uzavretý systém. V dôsledku difúzie v atmosfére napriek tomu v priebehu času uniká chladivo cez hadicové vedenia alebo O-krúžky a je to technicky podmienené. Maximálna strata až do 10 percent chladiva za rok sa pritom považuje za ešte prijateľnú. K tomu sa pridávajú procesy starnutia a opotrebovanie jednotlivých komponentov klimatizačného zariadenia. Výsledkom je nedostatočný chladiaci výkon alebo dokonca celkový výpadok. Obeh chladiva sa navyše musí odvzdušňovaním pravidelne zbavovať vlhkosti. V dôsledku hygroskopických vlastností (viažuce vodu) chladiva hrozia napríklad tvorbou kyseliny kremičitej alebo emulzie vody a oleja škody na odparovači alebo na kompresore klimatizácie.

Veľký výber

Ak chcú profesionáli v oblasti motorových vozidiel svojim zákazníkom ponúknuť klimatizačný servis, v prvom rade majú problém si vybrať z veľkej ponuky.  Pre ktoré klimatizačné servisné zariadenie sa rozhodnem? Na výber je množstvo zariadení s rôznymi úrovňami funkcií. Klimatizačné servisné stanice sú navyše vhodné buď pre chladivo R134a alebo R1234yf. Duálne plynové zariadenia pokrývajú obidve chladivá.

 

Servisná stanica musí v každom prípade zodpovedať zadaniam normy SAE J 2099 a J 2788. Čoraz väčšiu rolu pritom hrá presnosť merania. Dôvodom sú čoraz menšie množstvá náplne v zariadeniach moderných vozidiel. Bezpodmienečne sa vyvarujte nedostatočnej alebo nadmernej náplni.

 

Rozhodujúcou je aj tzv. miera regenerácie chladiva. Pri odsávaní starého chladiva cez servisnú stanicu uniká chladivo do atmosféry – aj keď len nepatrne. Dochádza k tomu pri odlučovaní kompresorového oleja z chladiva a je to technicky podmienené. Tým, že sa medzičasom zvýšili náklady na chladivo, profesionálom v oblasti motorových vozidiel sa môže oplatiť pred obstaraním si novej klimatizačnej servisnej stanice venovať pozornosť miere regenerácie chladiva, resp. miere straty. V najlepšom prípade nesmie v prevádzke unikať žiadne chladivo (Low Emission Concept). Výnimkou je pripojenie a odpojenie prípojných vedení. Právne predpisy tu pripúšťajú napríklad pri chladive R134a stratu maximálne do 2 g. Pozor! Pri tejto činnosti vždy noste ochranné okuliare, rukavice a vrchný odev s dlhým rukávom.

Mnoho funkcií

Medzi základné funkcie každého klimatizačného zariadenia patrí jeho bezpečné odsatie a opätovné naplnenie. K tomu sa pridáva odvzdušnenie, skúška tesnosti, resp. kontrola vákua a meranie prevádzkových tlakov. Moderné zariadenia sú riadené mikroprocesorom a disponujú prehľadným displejom, na ktorom sa zobrazujú relevantné namerané hodnoty, všetky funkcie a programy. Integrovaná, elektronická váha s nízkou meracou toleranciou sa stará o presné hmotnostné hodnoty.

 

Ďalej ich dopĺňajú funkcie ako naplnenie prísad, ako napríklad aditívum na hľadanie netesností, špeciálne preplachovacie funkcie, integrované databázy množstva náplne, integrovaná tlačiareň alebo funkcia analýzy chladiva, ako aj funkčný test zariadení.

Zvláštnosti

Klimatizačné servisné zariadenia pre chladivá R1234yf v zásade pracujú podľa rovnakého princípu ako zariadenia pre chladivá R134a. V princípe sa nelíši ani postup a obsluha. Keďže je však chladivo R1234yf klasifikované ako extrémne horľavé, zariadenia musia spĺňať určité požiadavky. Napríklad disponujú integrovaným ventilátorom, ktorý odsáva vzduch z vnútra zariadenia. Pri eventuálnom výskyte netesností sa tým má predísť nebezpečenstvu výbuchu. Okrem toho sú elektrické komponenty, ako napríklad rozvádzač, odtienené proti vytekajúcemu chladivu. Nesprávne pripojenie zariadení pre chladivo R1234yf alebo R134a je vylúčené. Predchádzajú tomu odlišné servisné spojky na prípojných vedeniach. Tip: ak musí profesionál v oblasti motorových vozidiel v dôsledku chyby demontovať elektrický kompresor klimatizácie pri vysokonapäťovom vozidle a za týmto účelom odpojiť vysokonapäťové svorky, potrebuje na to kvalifikáciu elektrikára. Klimatizačný servis smú inak vykonávať iba odborníci, ktorí disponujú osvedčením o odbornej príprave podľa nariadenia EÚ (EÚ) 517/2014 v spojení s (ES) č. 307/2008. Osvedčenie oprávňuje na klimatizačný servis tak na zariadeniach pre chladivo R134a, ako aj R1234yf.

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: