Správne naplnený: AdBlue ponúka dodatočné možnosti obratu pre autoservisy. Obrázok: Florian Zink, Krafthand Medien

Správne naplnený: AdBlue ponúka dodatočné možnosti obratu pre autoservisy. Obrázok: Florian Zink, Krafthand Medien

Go back

Plniace stanice: čistý servis s AdBlue

Počet vozidiel s katalyzátorom SCR ďalej narastá a tým pádom aj potreba služieb súvisiacich s AdBlue. Prečo sú plniace stanice zmysluplné a ako fungujú, vám ukážeme v tomto príspevku.

AdBlue je celosvetovo registrovaná značka nemeckého Zväzu automobilového priemyslu (Verband der Automobilindustrie – VDA). Ide o vodný roztok, ktorý obsahuje 32,5 % čistej močoviny (karbamid) a 67,5 % demineralizovanej vody. Modrú farbu mu dodáva farbivo. Požiadavky na kvalitu sú vysoké a upravené v normách ISO 22241-1 až 4. Prečo AdBlue? Pri moderných dieselových motoroch sa o redukciu oxidov dusíka starajú katalyzátory SCR. Roztok močoviny sa pritom pred katalyzátorom SCR presne dávkuje pomocou dýzy. Nasleduje chemická reakcia (termolýza/hydrolýza), pri ktorej sa uvoľňuje čpavok. Čpavok reaguje v katalyzátore SCR s oxidmi dusíka a zredukuje sa na dusík a vodu.

 

Spotreba AdBlue

Spotreba AdBlue závisí od motorizácie príslušného osobného automobilu, spôsobu jazdy držiteľa vozidla a objemu nádrže. Mnoho OEM ponúka s rozšírením kapacity palivovej nádrže aj väčšiu nádrž na AdBlue. Empirické hodnoty ukazujú, že nádrž sa vyprázdni priemerne asi každých 10 000 kilometrov, čo najskôr vedie k postupným výstražným upozorneniam na displeji prístrojovej dosky a napokon k zlyhaniu štartovania po odstavení dieselového osobného automobilu. Najneskôr teraz má držiteľ vozidla problém. Okrem toho: ak je aktivovaný automatický systém štart-stop, motor sa opäť naštartuje. Službu vypovie až pri ‚Zapaľovanie vyp‘, keď je nádrž na AdBlue prázdna, čo je predpísané zákonom.

 

Doplnenie AdBlue

To, čo znie jednoducho, sa v praxi často prejavuje inak, prinajmenšom pre laika. Už dávno nedisponuje každá čerpacia stanica čerpacím zariadením na AdBlue s automatickým vypnutím. Presné čísla o hustote čerpacích stojanov na AdBlue nedokážu podrobne poskytnúť ani odborné zväzy ako VDA, ZDK či MWV. Možno ako záchytný bod: spoločnosť ARAL vyhlásila, že v Nemecku disponuje viac ako 503 čerpacími stojanmi na AdBlue. Online platformy ako www.findadblue.com tiež poskytujú len neurčitý prehľad – aj to len viazaný na značku. K tomu sa pridávajú konštrukčne podmienené rozdiely na vozidle. Záleží na tom, kde sa nachádza plniace hrdlo a kde je namontovaná nádrž. Mnoho (starších) vozidiel má plniace hrdlá nevhodne umiestnené v batožinovom priestore a sčasti veľmi spletité, nenormované prívodné potrubia k nádrži, čo môže značne sťažiť plnenie. Mnohí vodiči si navyše ešte nikdy sami nedopĺňali AdBlue. Ani dopĺňanie pomocou núdzového kanistra nie je práve najpohodlnejšou zastávkou v boxoch, môže to pokojne trvať o niečo dlhšie a vodič nikdy nevie, ako ďaleko sa s núdzovou náplňou naozaj dostane. Profesionálna služba plnenia AdBlue zo strany autodielne sa tak z tohto pohľadu ponúka ako náležitá.

 

Moderné plničky AdBlue je možné zakúpiť v rôznych vyhotoveniach. Obrázky: Georg Blenk, Krafthand Medien

Plničky AdBlue

V zásade existujú plničky, ktoré sú určené buď pre bežne dostupné 60 l alebo 208 l nádoby. Iné plničky disponujú vlastnou nádržou. Vlastné plnenie prebieha tiež automaticky pomocou sacej trubice cez tretiu nádobu.

 

Do základnej výbavy patrí automatická funkcia plnenia, ako aj automatické koncové vypnutie pri plnej nádrži (zabránenie spätnému toku (spill-back)). Nežiaduce preplnenie a odtekanie AdBlue do vyrovnávacej nádrže tak nie je možné. Dôvod: tzv. ‚protimrazová rezerva vzduchu‘ vo vyrovnávacej nádrži musí byť k dispozícii, inak v zime hrozia škody spôsobené mrazom.

 

Pokiaľ ide o plniace hrdlá, tak existujú plničky s uzavretým systémom a trubice so skrutkovacím uzáverom. Disponujú spätným ťahom vzduchu. Kto dáva prednosť ‚klasickému‘ tankovaniu, siahne po obvyklej čerpacej pištoli, ktorá sa tiež automaticky vypína. Pri mnohých plničkách sa dá nastaviť rýchlosť plnenia aj objem náplne, čo je prospešné pri komplikovaných plniacich kanáloch na strane vodiča. Dobrú (mobilnú) plničku dopĺňa prehľadný a jednoducho ovládateľný displej. Automatické odvzdušňovanie, digitálne prietokové počítadlá alebo tlačiareň pokladničných blokov sa dajú sčasti nájsť aj v ciachovacích, drahších plničkách.

 

Ochrana zdravia/skladovanie

AdBlue (AUS 32) nepredstavuje zvláštne ohrozenie. Účinok na človeka a životné prostredie je podľa európskych zákonov o chemikáliách bezproblémový. Keďže sa močovina v nižšej koncentrácii vyskytuje v prírode, nehrozia pre podzemnú vodu prakticky žiadne nebezpečenstvá a môže sa zlikvidovať zriedením s veľkým množstvom vody prostredníctvom normálnej kanalizácie.  Kontaktu s kožou alebo dokonca očami sa v každom prípade vyhýbajte, odporúčame nosiť rukavice a ochranné okuliare. Ak napriek tomu dôjde ku kontaktu s kožou alebo očami, okamžite ju opláchnite, resp. ich vypláchnite vodou.

 

Optimálna skladovacia teplota AdBlue je medzi 0 °C a 25 °C. Neskladujte ho v kotolni ani na mieste vystavenom slnečnému žiareniu. Močovinu okrem toho chráňte aj pred mrazom, lebo kvapalina kryštalizuje a zamŕza pri teplote pod -11 °C. Pôsobením mrazu však kvalita neutrpí. V jazdnom režime nevadia ani nízke teploty, a to vďaka vyhrievaciemu článku roztoku močoviny v nádrži. Čo mnohí nevedia: aj AdBlue má dátum exspirácie, v skutočnosti sa časom rozkladá. Trvalé uskladnenie pri vyšších teplotách môže viesť k hydrolýze a nárastu tlaku pri tvorbe čpavku, čo sa prejaví nepríjemným zápachom. Nádoby musia byť teda vždy hermeticky uzavreté. Zanesenie cudzích látok, ako napríklad paliva, oleja alebo prachu, tiež pokazí AdBlue a môže viesť k poškodeniu katalyzátora, čerpadla alebo upchatiu vstrekovacích dýz.

 

AdBlue as a Service

Dopyt po AdBlue ďalej stúpa. Mnoho zákazníkov autodielní sa nezaoberalo touto témou alebo skrátka nemajú chuť sa o to starať. Nie je obzvlášť pohodlné si pravidelne sám dopĺňať AdBlue. Je to namáhavé, trvá to svoj čas, príslovečne to môže ‚dopadnúť zle‘ (čpavok môže narušiť lak vozidla), vždy treba mať pripravenú zodpovedajúcu zásobu. Vaši zákazníci sa navyše vystavujú nebezpečenstvu, že sa na displeji prístrojovej dosky objaví varovanie, pretože väčšinou sa dopĺňa iba malé množstvo. Moment stresu, ktorý si môžete ušetriť, prinajmenšom, keď nemáte aktuálne vozidlo s presným ukazovateľom hladiny náplne.

 

Ponúknite zákazníkovi vašej autodielne profesionálny servis AdBlue. Nič nie je bližšie. Porovnajte to jednoducho s plnením kvapaliny ostrekovača skla. S modernou plničkou AdBlue to ľahko zvládnete. Proces plnenia je bezpečný, bez kvapkania, prebieha rýchlo a zaistí vám spokojných zákazníkov a dodatočné obraty. Okrem toho: ciachovacia plnička nie je bezpodmienečne nutná. Vydané množstvo môžete vyúčtovať aj paušálnou čiastkou bez uvedenia litrov.

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: