Magnetický ventil na nastavenie vačkového hriadeľa. Obrázok: Gerald Schneehage
Magnetický ventil na nastavenie vačkového hriadeľa. Obrázok: Gerald Schneehage

Magnetický ventil na nastavenie vačkového hriadeľa. Obrázok: Gerald Schneehage

Go back

POKAZENÝ VAČKOVÝ HRIADEĽ? CHYBA PRI NASTAVENÍ VAČKOVÝCH HRIADEĽOV

Menej emisií škodlivých látok a vyšší výkon motora. To sľubuje nastavenie sacieho a výfukového vačkového hriadeľa ovládané riadiacou jednotkou motora. Za realizáciu zodpovedajú magnetické ventily. Môže však dochádzať aj k problémom.

Nastavenie vačkových hriadeľov slúži na optimalizáciu plnenia valcov a recirkuláciu výfukových plynov. Nastavenie vačkových hriadeľov riadené magnetickými ventilmi sa uskutočňuje v závislosti od otáčok motora, zaťaženia motora, signálov polohového snímača vačkových hriadeľov, sacieho a výfukového vačkového hriadeľa, ako aj v závislosti od signálu snímača otáčok a referenčných značiek. Nastavenie sa vykonáva signálom modulovanom šírkou impulzu. Podľa prevedenia magnetických ventilov sa tlak oleja v bezprúdovom respektíve nabitom stave smeruje na nastavenie vačkových hriadeľov.

„Niektorí výrobcovia automobilov na základe nastavenia vačkových hriadeľov pri zážihových motoroch dokonca upúšťajú od ventilu recirkulácie výfukových plynov. Z dôvodu premenlivých časov prekrývania ventilov zostáva v spaľovacom priestore dostatok výfukových plynov,“

 

GERALD SCHNEEHAGE
Autor odbornej knihy „Motormanagement/Aktoren“ (Riadenie motora/akčné členy)

Magnetický ventil na nastavenie vačkového hriadeľa. Obrázok: Gerald Schneehage
Magnetický ventil na nastavenie vačkového hriadeľa. Obrázok: Gerald Schneehage

Výpadok nastavenia vačkových hriadeľov má za následok zvýšenú spotrebu paliva, vyššie emisie škodlivín a znížený výkon motora. Záznamy v pamäti porúch v oblasti nastavenia vačkových hriadeľov môžu okrem chybného fungovania magnetického ventilu vznikať aj na základe nesprávnych dôb riadenia motora. Napríklad pri predĺžení ozubeného remeňa alebo rozvodovej reťaze. Výpadok hydraulického napínača reťaze môže byť takisto zodpovedný za príslušný záznam v pamäti porúch.

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: