Aby klimatizácia fungovala optimálne a poskytovala čistý vzduch, odporúča sa po zimných mesiacoch kontrola alebo servis klimatizácie. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien
Aby klimatizácia fungovala optimálne a poskytovala čistý vzduch, odporúča sa po zimných mesiacoch kontrola alebo servis klimatizácie. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Aby klimatizácia fungovala optimálne a poskytovala čistý vzduch, odporúča sa po zimných mesiacoch kontrola alebo servis klimatizácie. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

PREČO JE SERVIS KLIMATIZÁCIE DÔLEŽITÝ PRÁVE V JARNOM OBDOBÍ

Prečo je servis klimatizácie dôležitý práve v jarnom období

Prvé lúče jarného slnka môžu interiér vozidla vyhriať na veľmi vysokú teplotu, v dôsledku čoho často púšťame klimatizáciu. Vtedy si mnoho vodičov uvedomí, že z výduchov prúdi iba vlažný vánok. Ten môže dokonca škodiť vášmu zdraviu. V nasledujúcej časti vám vysvetlíme, prečo je práve v tomto období dôležitý servis klimatizácie.

Klimatizácia je zapnutá, nemá však žiadny výkon. Teraz je potrebná pomoc servisného odborníka. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien.
Klimatizácia je zapnutá, nemá však žiadny výkon. Teraz je potrebná pomoc servisného odborníka. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien.

Aj napriek mnohým odporúčaniam sa klimatizácia počas zimy používa iba veľmi zriedka. Ak zákazníci vášho servisu pravidelne nezapínajú klimatizáciu, môže dôjsť k poškodeniu hadicových spojov, tesnení alebo dokonca kompresora klimatizácie. Dôvod: nedostatočné mazanie, korózia a usadeniny cudzích látok, ako sú kovové triesky, kal alebo granulát sušiča. K tomu sa pridáva vlhkosť viažuci účinok olejov PAG, ktorý ešte viac podporuje koróziu a škodlivú tvorbu kyselín, ako aj namŕzanie komponentov v prevádzke. Okrem toho: Klimatizácia nie je nikdy stopercentne utesnená. Chladivo (R134a alebo R1234yf) sa z celého systému, čo i len v minimálnych množstvách, postupne odparuje. Ak však úbytok chladiaceho prostriedku za jeden rok prekročí 10 %, sú v systéme určite netesnosti! Hadicové spoje navyše postupom času starnú, krehnú a ľahko praskajú. V dôsledku toho nevyhnutne dochádza k poklesu výkonu klimatizácie alebo až k jej totálnej poruche, ktorá je veľmi nákladná.

Vaši zákazníci si musia zachovať chladnú hlavu

Poraďte zákazníkom vášho servisu, aby si na jar nechali skontrolovať klimatizáciu. Servis klimatizácie je v každom prípade potrebné vykonať aspoň raz za dva roky. Ak už klesá výkon klimatizácie, mohlo už dôjsť k drahej poruche na kompresore klimatizácie alebo na iných komponentoch. Vaši zákazníci by preto nemali tak dlho otáľať. Okrem toho môže krátka doba používania v spojení s nedostatočnou údržbou klimatizácie škodlivo vplývať aj na zdravie pasažierov. Na výparníku alebo vo vetracích šachtách sa veľmi ľahko usádzajú plesne a baktérie. Upozornite svojich zákazníkov, že používanie sprejov a pridávanie dezinfekčných prostriedkov do vzduchových kanálov nie je vhodné. Tieto produkty sa ani zďaleka nedostanú do všetkých miest a ich doba účinnosti je príliš krátka. Tento postup slúži nanajvýš ako „voňavka“ do interiér vozidla. Cieľom pritom je vykonať profesionálne vyčistenie výparníka vo forme dodatočného servisu pomocou hubice, studenej alebo horúcej pary.

V rámci servisu klimatizácie sa vykonáva výmena chladiaceho prostriedku cez plniace prípojky pomocou prístroja na servis klimatizácií. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien.
V rámci servisu klimatizácie sa vykonáva výmena chladiaceho prostriedku cez plniace prípojky pomocou prístroja na servis klimatizácií. Obrázok: Georg Blenk, Krafthand Medien.

Informácie ako na dlani

Aby ste svojim servisným zákazníkom mohli poskytnúť informácie z prvej ruky a uľahčili im tak rozhodnúť sa pre servis klimatizácie, pripravili sme prehľad o „Servise klimatizácie“, ktorý je tu dostupný na prevzatie.

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: