Momentové kľúče sa používajú niekoľkokrát denne pri rôznych montážnych úkonoch a sú nenahraditeľné vo všetkých servisných dielňach. Obrázok: Rudolf Guranti, Krafthand Medien GmbH

Momentové kľúče sa používajú niekoľkokrát denne pri rôznych montážnych úkonoch a sú nenahraditeľné vo všetkých servisných dielňach. Obrázok: Rudolf Guranti, Krafthand Medien GmbH

Go back

Správne utiahnuté? Servis a údržba momentových kľúčov

Momentové kľúče sú veľmi citlivé a presne nástroje. Musia vždy bezchybne fungovať, aby sa zaručila kvalita práce a bezpečnosť dielov. O to dôležitejšie je, aby sme sa o ne správne starali. Vysvetlíme si, na čo pritom musíte klásť dôraz.

 

Momentové kľúče sa používajú každý deň v autoservisoch, či už na správne dotiahnutie skrutiek kolies, na montáž ťažných zariadení alebo aj veka hlavy valcov. Je možné uviesť nespočetne veľa ďalších príkladov. Ešte citlivejšie treba postupovať pri súčastiach motora a prevodovky vystavených vysokému tepelnému zaťaženiu, ako sú skrutky olejových vaní, veká ložísk alebo hlavy valcov. V týchto prípadoch sa používa proces uhlovo riadeného uťahovania – momentový kľúč sa doplní funkciou nastavenia uhla dotiahnutia. Toto je možné vykonať buď pomocou ručného krúžka na nastavenie uhla dotiahnutia, alebo pomocou digitálneho momentového kľúča, ktorý je vybavený funkciou uhla dotiahnutia. Vďaka tomu je možné zvýšiť predpínaciu silu plastickým predĺžením o cca 25 – 30 percent až za medzu prieťažnosti danej skrutky v porovnaní s klasickým procesom nastavenia uťahovacieho momentu. Tým sa dosiahne rovnomerné a trvalé rozloženie sily. Pri oboch postupoch je nevyhnutným predpokladom vždy dokonale presný momentový kľúč a samozrejme dodržiavanie správnych hodnôt uťahovacieho momentu, ako aj správne poradie doťahovania.

Kalibrácia momentových nástrojov

Pravidelná kalibrácia momentových nástrojov nie je vyžadovaná zákonnými predpismi. Špecialisti z odborných organizácií alebo výrobcovia momentových kľúčov však odporúčajú vykonávať kalibráciu po každých 5 000 použitiach alebo najmenej raz za rok (DIN EN ISO 6789). Niektorí výrobcovia a dovozcovia vozidiel predpisujú svojim značkovým servisom vykonávať tento postup niekedy dokonca každých šesť mesiacov. Aj nezávislé autoservisy by mali taktiež dbať na správnu a presnú funkčnosť svojich momentových nástrojov. Pritom dosiahnu aj menšie servisy relatívne rýchlo hodnotu 5 000 použití alebo „cvaknutí“ (hapticky pri aktivácii skrátenej dráhy a zvukovo prostredníctvom zalamovacieho prvku). Ak vychádzame z piatich zaskrutkovaní na jednom kolese, dosiahne sa táto hodnota už po výmene 250 kolies, a to hovoríme o používaní momentového kľúča iba na montáž kolies. „Lehota opätovnej kalibrácie závisí okrem iného od požadovanej presnosti a frekvencie používania daného nástroja. Za správne určenie vhodnej lehoty opätovnej kalibrácie je zodpovedný každý používateľ“, tvrdí Dr. Frank Strehle, riaditeľ akreditovaného kalibračného laboratória spoločnosti DEKRA Automobil GmbH. V zásade platí „Prvoradá je kvalita“. Okrem iného potvrdila spoločnosť DEKRA na základe skúseností, že až tri štvrtiny všetkých momentových nástrojov sú počas prvej inšpekčnej kontroly mimo tolerancie.

Od začiatku roka 2017 platí v rámci štandardu DIN ISO 6789 (V2017) nová norma pre momentové nástroje. Zahŕňa prepracovaný proces merania. Podľa starej normy z roku 2003 museli kontrolóri vykonávať kalibráciu pri 20 percentách maximálnej hodnoty stupnice. Nový kontrolný proces v súčasnosti využíva ako najmenšiu kalibračnú hodnotu najnižšiu hodnotu na stupnici daného momentového kľúča. Okrem toho musí byť teraz kalibračné zariadenie až štyrikrát presnejšie ako nástroj určený na kalibráciu. To znamená: Ak má momentový kľúč presnosť ±4 percentá, kalibračné zariadenie smie mať maximálnu odchýlku iba ±1 percento. Všetky kvalitné momentové nástroje by mali v súčasnosti spĺňať túto normu – nezabúdajte na to!

Kto môže vykonávať kalibráciu?

(Mobilný) servis momentových nástrojov vrátane kontroly a opätovnej kalibrácie podľa normy DIN ISO 6789 (1, 2-2017) a DAkkS-Norm ponúkajú odborné organizácie, ako je DEKRA alebo GTÜ, ako aj všetci poprední výrobcovia náradia. Firma Hazet napríklad poskytuje službu „Wartungs-Service-Box“ (Box servisnej údržby). Po bezplatnom spätnom zaslaní momentového kľúča vo vlastnom obale nastaví a nakalibruje spoločnosť Hazet daný momentový kľúč a odošle ho späť vrátane kontrolnej nálepky a osvedčenia. Súčasťou služby je aj čiastočne bezplatná oprava vnútornej mechaniky a ukazovateľov stupnice. Podobné služby ponúkajú aj iní výrobcovia.

Ak chcete ako skutoční servisní profesionáli dosiahnuť ešte väčšiu istotu a sami pravidelne kontrolovať presnosť svojich momentových nástrojov, máte možnosť investovať do vlastného kontrolného prístroja. Značkové prístroje sú rovnako presné a disponujú požadovanou odchýlkou ukazovateľa ±1 percento. Teoreticky je možné aj korekčné nastavenie prostredníctvom príslušných nastavovacích skrutiek, toto by ste však nemali vykonávať sami. Kontrola vlastným kontrolným prístrojov však nenahradí oficiálnu kalibráciu prostredníctvom autorizovanej kalibračnej služby!

Prístroj na kontrolu momentového kľúča pre servisné dielne vrátane súbežného ukazovateľa a detekcie bodu zalomenia. Obrázok: Hazet

Tipy na manipuláciu

Pri dosahovaní a udržiavaní presnosti zohráva dôležitú úlohu aj správna manipulácia a spôsob používania momentového kľúča. Napríklad pákový efekt sa mení v závislosti od toho, na akom mieste uchopíte rukoväť. Výsledok: hodnoty utiahnutia už nebudú úplne presné. Mnoho momentových nástrojov má preto na rukoväti príslušné označenie. Dbajte tiež na zaistenie rukoväte momentového kľúča po nastavení danej hodnoty na stupnici. Tip: V žiadnom prípade sa momentový kľúč nesmie používať na povoľovanie skrutkových spojov ani sa nesmie „predĺžiť“ pomocou oceľovej rúrky na ľahšie utiahnutie! Je tiež dôležité zaobchádzať s citlivými nástrojmi veľmi opatrne, vždy ich starostlivo a bezpečne odkladať a chrániť ich pred pádom na tvrdú podlahu v servisnej dielni. Aj to najmenšie, čiastočne neviditeľné natiahnutie rúry kľúča znehodnotí celý nástroj. V minulosti okrem tohto platilo, že po každom pracovnom úkone sa má momentový kľúč nastaviť späť na nulovú hodnotu, aby sa odľahčila mechanika vo vnútri kľúča. Toto však pri moderných nástrojoch už dnes väčšinou nie je potrebné. V tomto prípade však jednoznačne dodržiavajte pokyny od výrobcu!

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: