Snímač brzdového pedála (obrázok) korešponduje so snímačom pedála akcelerátora. Obrázok: Gerald Schneehage

Snímač brzdového pedála (obrázok) korešponduje so snímačom pedála akcelerátora. Obrázok: Gerald Schneehage

Go back

Technika: spínač brzdového pedála

Spínač brzdového pedála slúži aj ako snímač polohy brzdového pedála. Signál zo spínača brzdového pedála využíva aj riadenie motora na overenie hodnovernosti v súvislosti so snímačom pedála akcelerátora. Čo všetko sa za tým ukrýva?

 

Signál zo spínača brzdového pedála (snímača polohy brzdového pedála) využíva riadenie motora na overenie hodnovernosti snímača pedála akcelerátora. Riadiaca jednotka motora preto dokáže vyhodnotiť ako nehodnoverné, ak sú brzdový pedál a pedál akcelerátora (plynový pedál) stlačené súčasne. Na základe toho má signál zo spínača brzdového pedála z bezpečnostných dôvodov prednosť v systémoch riadenia (naftových) motorov. Pri súčasnom stlačení sa otáčky motora znížia na zvýšené voľnobežné otáčky. Okrem toho je signál zo spínača brzdového pedála relevantný aj pre tempomat vozidla. Regulácia rýchlosti tempomatom sa v súčasnosti zväčša vykonáva elektronicky a upravuje pritom krútiaci moment motora. Pri stlačení brzdového pedála vodičom sa tempomat deaktivuje. Spínač brzdového pedála môže byť skonštruovaný ako jednoduchý a dvojitý spínač s redundančným signálom, ako aj formou Hallovho snímača. Druhý menovaný má tú výhodu, že funguje bezdotykovo, a tým aj bez opotrebovania. Moderné snímače polohy brzdového pedála (aj snímače dráhy pedála) sú v závislosti od magnetického obvodu daného Hallovho snímača vhodné pre rôzne meracie rozsahy a umožňujú inštaláciu buď do brzdovej riadiacej jednotky v motorovom priestore, alebo na brzdový pedál v priestor vodiča. Tým umožňujú aj také funkcie brzdného systému, ktoré zahŕňajú napr. rekuperáciu pri hybridných vozidlách alebo elektromobiloch.

Možnosti kontroly

Servisný špecialista pomocou osciloskopu odmeria na vedení signálu medzi riadiacou jednotkou a kostrou vozidla priebeh signálu na spínači brzdového pedála. V závislosti od výrobcu tu môže byť dostupné spínanie po pluse alebo po kostre. V prípade spínačov môže ísť o rozpínací alebo zopínací kontakt. V závislosti od konštrukcie spínača funguje spínač s napájacím napätím 5 alebo 12 V. Pri spínačoch s redundantnými signálmi sa inštalujú buď dva spínače (rozpínací a zopínací spínač), alebo dva spínacie kontakty v jednej súčiastke (spínač brzdových svetiel).

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: