Správa DAT Report 2020: Spoločnosť DAT už 46 rokov prináša informácie o trendoch v nemeckom automobilovom priemysle. Grafika: Georg Blenk

Správa DAT Report 2020: Spoločnosť DAT už 46 rokov prináša informácie o trendoch v nemeckom automobilovom priemysle. Grafika: Georg Blenk

Go back

Veľmi poučná – správa DAT Report za rok 2020

Správa DAT Report prináša každoročne veľmi cenné informácie. Považuje sa za ukazovateľ nálad v celom automobilovom priemysle. Okrem ukazovateľov k predaju vozidiel sa zároveň zisťujú údaje k fungovaniu servisných služieb. Prinášame výber niekoľkých častí z tejto správy.

V rámci aktuálnej správy DAT Report 2020 skúmala spoločnosť na prieskum trhu GfK názory celkovo 4 032 fyzických osôb. Ako prvé musíme konštatovať: Nemecko je a aj zostane automobilovou krajinou! V tomto duchu potvrdilo viac ako 90 percent respondentov, že veľmi radi jazdia autom a že bez automobilu by bola výrazne obmedzená ich mobilita. Podľa správy DAT Report si až 92 percent myslí, že ich vozidlo musí byť neustále v bezchybnom technickom stave. 78 percent respondentov potvrdilo, že neodkladajú naplánované opravy ani servisnú údržbu. V oblasti starostlivosti o vozidlo 40 percent uviedlo, že by nechali okamžite odstrániť aj menšie škrabance a hrdzavé miesta.

Technický stav a zachovanie hodnoty automobilu sú aj naďalej prioritou. Grafika: DAT

Láska k automobilom trvá aj naďalej. V budúcnosti však musíme viac myslieť na koncového zákazníka. Dobrým základom na dosiahnutie tohto cieľa je práve správa DAT Report. Pretože ak zákazník prestane platiť, prestane sa otáčať celý veľký kolotoč.

 

Prof. Dr. Willi Diez
zakladajúci riaditeľ inštitútu pre automobilový priemysel

Potreba informácií u servisných zákazníkov a zákazníčok je vyššia vo veľkomestách. Grafika: DAT

Zaujímavým zistením však je, že podľa správy DAT Report 2020 sa mierne znížila potreba komunikácie, prinajmenšom v rámci kontrolných a inšpekčných prác. Na základe toho požaduje iba 57 percent zákazníkov a zákazníčok (v roku 2018 to podľa spoločnosti DAT bolo ešte 60 percent) pred veľkou servisnou prehliadkou podrobné dialógové prijatie do servisu. 41 percent (v roku 2018 to bolo 38 percent) zákazníkov chce iba rýchlo odovzdať kľúč a obmedziť celú komunikáciu na maximálne jeden krátky rozhovor vrátane podpisu na servisnej zákazke. To môže tiež signalizovať zvýšený záujem o prijatie zákazky prostredníctvom príslušnej internetovej stránky danej spoločnosti alebo zodpovedajúcich internetových portálov.

Narábanie s informáciami na internete: 15 percent držiteľov a držiteliek osobných vozidiel vyhľadáva informácie o autoservisoch na internete. Grafika: DAT

Situácia je mierne odlišná pri naplánovaných opravách. 74 percent držiteľov a držiteliek osobných vozidiel si nechalo vypracovať cenovú kalkuláciu, v roku 2018 to bolo iba 71 percent. 51 percent pritom kladie dôraz na originálne náhradné diely.  Pri samotnom výbere servisu pritom zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu hodnotenia. 36 percent považuje za dôležité pozitívne hodnotenie servisu na internete (v roku 2018 to bolo iba 31 percent). Na druhej strane iba 15 percent respondentov si pred plánovanou návštevou servisu vyhľadalo informácie na internete (hodnota sa oproti roku 2018 nezmenila).

54 percent havarijne poistených si môže vybrať autoservis podľa svojho želania. Grafika: DAT

Ďalším zaujímavým zistením je, že v prípade škodovej udalosti si iba 54 percent držiteľov osobného vozidla (v 2018 to bolo 56 percent) môže vybrať autoservis podľa svojho želania. 35 percent (2018: 34 percent) držiteľov osobného vozidla s úplným havarijným poistením (67 percent je podľa správy DAT Report havarijne poistených) podlieha takzvanej regulácii riešenia škodovej udalosti, to znamená, že poisťovňa určí, v ktorej zo svojich partnerských servisných prevádzok bude škoda opravená. Podľa správy DAT Report o tom 11 percent pri vykonávaní ankety nevedelo.

34 percent zákazníkov kupujúcich nové vozidlo uvažovalo v roku 2019 o kúpe vozidla s alternatívnym pohonom. Celková úroveň podrobných znalostí o čisto elektrických vozidlách je však s 12 percentami ešte dosť nízka. Grafika: Správa DAT Report

Špeciálna kapitola v správe DAT Report 2020 je venovaná alternatívnym pohonom. Okrem skutočných číselných údajov o predaji sa analyzuje aj pohľad koncových spotrebiteľov na elektrické a hybridné vozidlá. Hlavné zistenie: Poznatky o alternatívnych pohonoch sú celkovo ešte stále veľmi prehľadné. Napríklad zákazníci kupujúci nové automobily sú najlepšie informovaní o vozidle s čisto elektrickým pohonom. 12 percent podľa správy DAT Report uviedlo, že sa tým už intenzívne zaoberalo. Pri zákazníkoch kupujúcich jazdeného vozidlá dosahuje táto hodnota šesť percent.  Na opačnom konci stupnice sa pohybuje vodíkový pohon. Touto témou sa intenzívne zaoberalo iba päť percent zákazníkov kupujúcich nové vozidlá a tri percentá tých, čo chcú kúpiť vozidlo jazdené. 34 percent zákazníkov kupujúcich nové vozidlo už prinajmenšom uvažovalo o vozidle s alternatívnym pohonom, pri zákazníkoch kupujúcich jazdené vozidlo to bolo podľa správy DAT Report iba 21 percent.

Záverečné zhrnutie

Vo všeobecnosti sa aktuálna správa DAT Report 2020 nesie vo veľmi pozitívnom duchu. Nemci si stále vážia svoje auto! Celých 89 percent majiteľov a majiteliek automobilov kontaktovalo v roku 2019 aspoň raz svoj autoservis. Priemerné ceny jazdených vozidiel sa zvýšili z 11 780 eur v roku 2018 až na 12 470 eur v roku 2019. V každom prípade je potrebné klásť dôraz na zvyšovanie informovanosti pri téme alternatívnych pohonov, záujem zo strany zákazníkov stúpa.

 

Ak by ste chceli vedieť viac: Aktuálnu správu DAT Report 2020, ktorá má celkovo 84 strán a obsahuje 131 grafík, je možné si objednať prostredníctvom internetového obchodu Centrálneho združenia nemeckého automobilového priemyslu (ZDK). Je spoplatnená, zaregistrovaní členovia ju získajú za zvýhodnenú cenu.

 

 

Príspevok: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: