COLOFON

WM SE

Pagenstecherstraße 121
49090 Osnabrück
Duitsland

 

Telefoon: +49 (0)541 9989 - 0
Telefax: +49 (0)541 9989 - 14015
E-Mail: info@wm.de

Bestuur:

Frank Schröder (Voorzitter)
Ralf Reuwer
Hans-Jürgen Jesch
Ralf Kuhne
Muntaz Yegen

Inschrijving handelsregister:

Handelsregister Osnabrück
HRB 16550

BTW nr.:

DE 117 644 667

AANSPRAKELIJKHEID

Deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens is echter uitgesloten. Dit geldt ook voor alle andere websites, waarnaar verwezen wordt door middel van een hyperlink. WM SE behoudt zich het recht, zonder aankondiging wijzigingen of aanvullingen van de verstrekte informatie of gegevens te maken.

AUTEURSRECHTEN

De inhoud van de WM SE website is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk voor derden worden gemaakt. Wij wijzen erop dat de afbeeldingen op de website gedeeltelijk onder het auteursrecht van derden kunnen vallen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De websites bevatten links naar andere websites. WM SE is niet verantwoordelijk voor de strategie voor gegevensbescherming of de inhoud van deze andere websites.

HANDELSMERKEN EN GEBRUIKSRECHTEN

Zover niet anders vermeld, zijn alle handelsmerken op deze website beschermd door handelsmerk. (Dit geldt speciaal voor merken, typeaanduidingen, logo‘s en emblemen. Het intellectuele eigendom dat het bevat, zoals patenten, merken en auteursrechten is beschermd.) Via deze website wordt geen licentie verleend om het intellectuele eigendom van WM SE of derden te gebruiken.

TOEPASSELIJK RECHT

Alle informatie of gegevens, hun gebruik evenals alle acties, toleranties of weglatingen met betrekking tot de website van WM SE zijn uitsluitend onderworpen aan de Duitse wetgeving.

WIJZINGSPLICHT VOLGENS §36 CONSUMENTENGESCHILLENRECHT (VSBG)

We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbritagecommisie voor consumenten.

VEILIGHEID

WM SE neemt voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Uw gegevens zullen zorgvuldig worden beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking.

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over gegevensbescherming van WM SE (bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens in te zien en bij te werken), neem dan contact met ons op onder het trefwoord "Gegevensbescherming". De ontwikkeling van het internet heeft ook een invloed op onze strategie voor gegevensbescherming. Wijzigingen worden tijdig op deze pagina bekendgemaakt.

NEWSLETTER